DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 33     <-- 33 -->        PDF

33


Prilog 46.


k a z


0 statusu i razredjenju šiimarsko-tehoičkog osoblja, koje :se
ima namjestiti kod pojeđinih moIbah" na temelju zakonske
osnove, kojo m se uredjuje š iimarsko-tehnička služba kod političke
uprave u kraljeviuah Hrvatskoj i Slavoniji.


!


Ukupno


03 cđ cd


Svojstvo službe


O


O}


forintih


A) Šumarski tehničari kod šumarskoga odsjeka kr. zemaljske vlade:


Odsječni savjetnik, kao zem. šum. VL 2600 350!
Šumarski nadnadzornik . . . VIL 1800 300 VIL 1600 300 „ nadzornik II. razreda IX. 1100 200 „ „ 11. „ IX. 1000 200


Kotarski šumar I. razreda . . X. 900 150 Šumarski vježbenik . . . . 500 11000


B) Šumarski tehničari kod kr. županijskiii oblastih


1 3 Šumarski nadzornik I. razreda VIII. 1400 250
2 2 VIII. 1200 250
3 2 IX. 1100 200
4 2 II IX. lOOO 200


11 M -I-X. «


5 8 vježbenik 500 115200


C) Šumarski tehničari i nadlugari kod kr. kotarskih oblastih


11 Kotarski šumar I. razreda X. 900
12 n ^ n I-n . X. 800
li II XL 700
12 V j> 1-1´ n XL 600
4 Šumarski vježbenik . . 500
10 Nadlugar 400
IO 300


Ukupno


K tomu osobni doplatak za 1 šumarskog tehničara, koji je prigodom
preustrojstva službe s manjom plaćom namješten, u
iznosu od . . .


Sveukupno .,..,...