DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 32     <-- 32 -->        PDF

32 —


U §. 4. imade se reći umjesto: „odjelnoga savjetnika* — „odsjeSuoga
savjetnika", umjesto: „ođjelnih savjetnikah" — „odsječnih savjetnikah", umjesto:
,nadzornici" — „nadnadzornici**.


U §. 5. imade se mjesto: „nadzornike."


U §. 9. imade u drugoj alinei iza rie6i: „oblastim" uvrstiti: „i organima*.


U §. 11. imade se u drugoj alinei iza riečih: „to će on" umetnuti: u
sluSaju stavke prve ovog paragrafa."


U §. 12, imadu i u prvoj alineji izostati rieći: „Dok se nepopune sva
mjesta šumarskih tehničarah sistemizirana ovim zakonom", dalje iza rieči „činovnici"
valja uvrstiti: „stupaju", a rieč „treba izostaviti-


U §. 13. neka se iza riečih: „u zajednicu" uvrsti: „neposredno", a na
koncu §-a neka se doda: „te će im se to vrieme računati kod odmjerenja
mirovine".


U dosadanjem §. 14., a novom § 15. neka sa iza riečih: „propisano u
§-u 6. uvrsti: „i 14".


Visoki sabore! Na temelju ovog razlaganja predlaža odbor za unutarnju
zemaljsku upravu da visoki sabor po kr. zem. vladi predloženu zakonsku
osnovu, kojom se uredjuje šumarsko-tehnička službu kod političke uprave u
kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, uz promjene predložene u ovom izvješću, prihvatiti
izvoli.


U Zagrebu, 29. studenoga 1895.


Svetozar pL Kušević, Dr. A. Egersdorfer,
predsjednik.


izvjestitelj.


*