DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 30 —


"t^


žeća zakonska osnova učinila tako, da u osobnom i plaćevnom šemi šumarskili


tehnigarah i nadlugarah kod političke uprave, koji je priložen §-u 3., predlaže


za središnju službu kod šumarskog odsjeka kr. zem. vlade: odjelnog savjetnika


kao zemaljskog šumarskog izvjestitelja, šumarske nadzornike, šumarske povje


renike, šumarske pristave I. razreda i šumarske vježbenike; za tehmćku službu


kod kr. županijskih oblastih: šumarske nadpovjerenike, šumarske povjerenike i


šumarske vježbenike; za tehničku službu kod kr, kotarskih oblastih napokon:


šumarske pristave I. i IL razreda, šumarske vježbenike i nadlugare.


Kako se ova organizacija šumarske uprave sasma prislanja uz obstojeći


organizam političke uprave u zemlji, prihvatio ju je i odbor prema gore izlo


ženim načelom u cjelosti, pa predlaže samo, da se naslovi nekih od gore na


vedenih činovnikah promjene i to: da se mjesto odjelni savjetnik reče odsječni


savjetnik, mjesto šumarski nadzornici - šumarski nađnadzornici, mjesto šu


marski povjerenici — šumarski nadzornici, mjesto šumarski; nadpovjerenici


— županijski šumarski nadzornici I. razreda, mjesto šumarski povjerenici —


županijski šumarski nadzornici II. razreda i mjesto šumarski pristavi I. i IL


razreda — kotarski šumari I. i IL razreda. Odbor je pri tom mislio, da ovi


nazivi više odgovaraju i duhu jezika i onim nazivom, koji su se do sada upo


trebljavali, ter su po tom u narodu udomljeni.


Kada je odbor prihvatio šemu tih službeoikah, kako ga osnova predlaže,
pošao je izpitivati, kakove će posljedice takovo ustrojstvo šumarsko-tehničke
uprave imati na zemaljski budget i kukove će žrtve od zemlje zahtjevati. Posljedak
ovoga izpitivanja sadržan je u privitom pod /. pregledu iz kojeg može
vis. sabor razabrati, da će naumljeno preustrojstvo zemaljski budget najviše teretiti
sa iznosom od 44.690 for.


Glede sveg tog šumarsko-tehničkog osoblja i njegove službene kvalifikacije
ustanovljuje §.6. osnove:


1. onaj, koji želi polučiti službu u VI. ili VII. činovnom razredu, ima
dokazati, da je pođpuno akađemičko-šumarski naobražen, i da je položio državni
izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva;
2. onaj, koji želi polučiti službu u VIlI. i nižem čino^´uom razredu, ima
dokazati, da je svršio nauke bar na kojem srednjem šumarskom učilištu, te
položio državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva.
Mjesta šumarskih vježbenikah popunjuju se abiturienti, koji su svršili bar
srednje šumarsko učilište.
Osnova razlikuje po tom izmedju osoblja višjeg od VIIL činovnog razreda
i onog, koji je u VIIL iU nižem činovnom razredu, za prvo traži pođpunu akademičku
naobrazbu, a za potonje se udovoljuje naobrazbom srednjega šumarskoga
učilišta. Odboru činilo se, da nebi interesu službe odgovaralo, kada bi se
takova razlika pravila. Najprije valja si predočiti, da sačinjavaju šumarsko


redarstvene i nadzorne agende onaj djelokrug šumarskih tehničarah u kojem
ovi reprezentiraju državnu vlast, da daklem predstavnici tako otmenog zvanja
nesmiju manje osposobljeni biti od Šumarsko-gospodarskih činovnikah nadalje