DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 3 —


dabah, tičućih se šumarstva i lova, zatim postojano motriti šumske i lovske
prilike te prijavljivati nedostatke, što bi ih opazili;


2. promicati gojitbu šumah poučavanjem onih vlastnikali šumah, kojim bi
uputa ili pouka ova trebala ili bi ju sami zatražili;
3. poticati, da se izdaju one naredbe i odredbe, koje bi prema postojećim
odnošajem mogle služiti unapredovanju šumarskih prilikah;´
4 upravljati i provoditi radnje oko uredjivauja bujicah i sličnih posalah,
tičućih se kuture šumskoga tla;


5. upravljati i voditi stručno gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim
javnim nadzorom, ako bi to vlastaici tih šumah sami zaključili ili ako bi to
odredili posebni zakoni; ,
6. obavljati sve one poslove, što će ih budući zakoni i naredbe naročito
namieniti tomu osoblju.
Kr. zem. vlada izdati će naredbom potanje naputke, po kojih šumarskotehničko
osoblje, izpunjujući te svoje zadatke i vršeći službene svoje dužnosti,
valja da postupa koli u šurasko-tehničkom toli u upravnom pogledu,


§. 10.


Šumarski tehničari, kojim službeni kotari zasižu u dva ili više političkih
kotarah, podčinjeni su, dok vrše službu u službenom pogledu predstojniku one
kotarske oblasti, u čijem području u stanovito doba vrše službu,


Nadlugari podčinjeni su šumarskomu tehničaru u službenom pogledu, u
disciplinarnom pako pogledu predstojniku one oblasti, u čijem im je području
sjedište.


§ 11- , ´


Županijski šumarski izvjestitelj svedj je članom karnostnoga povjerenstva
županijskoga upravnoga odbora, ako se radi o karnostnu postupku proti kojemu
šumarskomu tehničaru ili nadlugaru.


Ako li županijski šumarski izvjestitelj nije već izborom član karnostnoga
povjerenstva (§. 41. zakona od 5. veljače 1886. ob upravnih odborih), to će
on kod karnostnoga odlučivanja učestvovati na mjesto jednoga od dvojice javnih
činovnikah, izabranih u karnostno povjerenstvo,


§ 12.


Dok se nepopune sva mjesta šumarskih tehničarah, sistemizovana ovim zakonom,
svi će u zemaljskoj službi stojeći šumarsko-tehnički činovnici danom
onim, kojim ovaj zakon zadobije kriepost, stupiti u razpoloživost na vrieme od
jedne godine danah, a s onim-, koji za toga vremena ne bude namješten, valja
da se normalno postupa.


Mjesta šumarskih tehničarah i nadlugarah kod prve molbe valja da se
popunjuju po potrebi.