DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 28     <-- 28 -->        PDF

- 28 —
da sačuvamo potomstva važne podatke za povjest o razvitka našega šumarstva
povodom nove organizacije ove važne narodao-gospodarstvene grane.


Ponajprije bilježimo, da je saborski odbor za aautaraja zemaljsku upravu
započeo 27. studenoga 1893. u 10 sati prije podne razpravu o o s n o v i 2 akona,
kojim seuredjuje šum ar s k o-tehn i ck a služba kod
političke uprave u kraljev inah Hrvatske 1 Slavonije,


Sjednici je predsjedao predsjednik odbora zast. Svetozar pl Kušević, a
od vlade bijahu prisutni preuz. g. ban, odjel, predstojnik presv. g. Dane
Stanković i šum. savjetnik velemož. g. F. Zikmundovsky Prem nije
član odbora, prisustvovao je sjednici i nar. zastupnik šamarnik brodske imovne
obćine g. E. Nemčić. ^ ^


Odbor je iza kratke razprave prihvatio gore rečenu osnovu u glavnoj i
specialnoj debati, te je povjerio izvještaj zastupniku g. dru. Aleks. E g e r sdorferu.


Osnova zakona pod gornjim nadpisom čitana je prv i pu t 4. prosinca
1893. u saboru kraljevina Hrv.-Slav. i Dalmacije, a o tom priobćujemo:


A.) Stenografski zapisnik


XLL sjednice sabora


kraljevina Hrv.-Slav. i Dalmacije, držane dne 4. prosinca 1893.


(Početak u 10 satih i 45 časakah.)


Predsjednik: Vaso Gjurgjević,
Bilježnik: Dr. Nikola pl. Tomašić.
Od strane kr. zemaljske vlade prisutni: odjelni predstojnici presv. gg.


Danilo Stanković i Vjekoslav Klein.
Predsjednik (zvoni): Otvaram sjednicu.
Zapisnik današnje sjednice vodit će g. bilježnik g. Tomašić.
Molim g. bilježnika Miljana, da izvoli pročitati zapisnik posljednje sjednice.
Bilježnik Josip Miljan (čita zapisnik XL. saborske sjednice).
Predsjednik -. Ima li vis. sabore, tkogod kakve primjetbe proti ovomu za


pisniku? — (Nema.)
Primjetbe nema, zapisnik se verificira.
Prelazi se na dnevni red.
Na dnevnom je redu izvješće saborskog odbora za unutarnju zemalj. upravu


0 osnovi zakona, kojim se uredjuje šumarsko-tohn ička služba
kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji.
Ja molim g. bilježnika dra. Švarca, da izvoli pročitati najprije izvješće


odbora, pa zatim promienjenu osnovu zakona, kako je primljena u odboru.
Bilježnik dr. Ljudevit Svare (čita prilog 46. i 40.)
Predsjednik: Molim g. izvjestitelja, da izvoli pročitati predlog odbora
Bilježnik dr, Ljudevit Švarc: (Čita po predlogu odbora izpravljenu osnovu


zakona i to;