DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 25 —


Ove ustanove, kojim je svrhom, da se što bolje uzdrže i sačuvaju šume


t. j . njihova substancija, mogu ?e spomenutim posjednikom šumah obzirom
na ustanove §. 364. ob. grad. zak. punim pravom propisati po šumskoj redarstvenoj
oblasti, da se ovako doskoči prekoračivanju onih granicahj što jih u
javnom interesu zakon udara izvršivanju prava vlastničtva.
Sve šume prije spomenutih posjedovnih kategorijah prepuštene su svagdašnjemu
posjedniku odnosna uživaocu samo na privremeno i konzervativno
uživanje.


Obzirom na to ukazuju se potrebitimi odredbe prikladne zajamčiti, da se
u istinu održavaju granice, što ih tehnika ustanovljuje medju glavnicom i kamati,
te medju glavnim i nuzgrednim užitkom, dozvoljenim ili pako štetnim po
samu substanciju, pak da se te granice nemogu vriedjati sbog čašo vite koristi.
A kako će se svrha ovih odredbah samo tada moći polučiti, ako se prihvate
prije spomenuta temeljna načela, to je tim i dovoljno dokazana potreba, da se
ustanove §. 1. ove zakonske osnove moraju protegnuti i na šume u §. 13. označenih
posjedovnih kategorijah.


Sama dakle skrb oko uzdržavanja šumah zahtieva, da šumsko-nadzorna
oblast bude nadležnom postupati i u onih slučajevih, u kojih djelatnost autonomne
uprave oko uredjenja šumarskih prilikah u obće nedostaje ili bar nedotiče
onako, kako bi to trebalo.


Dužnost zemaljske uprave, da se brine oko uzdržavanja šumah, nalaže
da se izdaju shodne ustanove, po kojih će se moći s jedne strane ustanoviti
spomenute granice uživanja šumsko-tehničkim načinom, a s druge strane prisiliti
posjednici šumah ili uživaoci, da se tih granicah strogo drže.


Ako se dakle ustanove §. 1. ove zakonske osnove protegnu na posjedovne
kategorije, označene u §. 13. ove zakonske osnove i tim opredieijuju granice
uživanja, to se u §, 14. odredjuje, kojim da se načinom dotični posjednici ili
uživaoci šumah pridržavaju, da ovih granicah neprekorače. Izuzete su odatle
one pod točkom a) označene posjedovne kategorije, pošto za šume, koje stoje
u javnoj upravi, nisu ni potrebite niti dopustive prisilne mjere i globe, dok se
njimi i onako konzervativno gospodari.


Ova u §§. 13. i 14. ove zakonske osnove sadržana načela označena su i u
§ 40. ugarskoga šumskoga zakona, kao i u članku 9. virtemberžkoga zakona,
te u §. 14. češkoga šumskoga zakona od 14. siečnja 1893.


Posjednici šumah, navedenih pod točkom b) do h) u §. 13. dužni su
prama tomu u roku od godine danah predložiti gospodarstvene osnove ili programe,
sastavljene po propisih §. 1. i 2. ove zakonske osnove, a rok jim se
ovaj može na podnesenu molbu primjereno produljiti.


Ako ipak svojom krivnjom ne održe opredieljena jim roka ili ako u šumah
vode sječu preko ustanovljenoga godišnjega etata, moći će se kazniti novčanom
globom. A pri tom jim valja pod prietnjom ponovne novčane globe ureći novi
zaporni rok, u kojem da predlože gospodarstvene osnove ih programe.