DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 22     <-- 22 -->        PDF

_- 22 —


za obćinske šume radi o obćenitom preustrojstvu šumarstva, a zanj se kod provedbe
dotičnih ustanovah svakako hoće jedinstveno i vrhovno upravljanje sa
strane oblastih.
Izabranomu stručnjaku nemože se potvrda uzkratiti, ako je stručno podpuno
osposobljen, te ako su u njega i druga potrebita svojstva.


Posljednjom stavkom §. 6. ovlašćuje se kr. zemaljska vlada, da može na
namještenje šumarah, službujućih već više godinah u takozvanih urbarskih
šumah, odobriti i tada, ako oni i nisu prema propisom podpuno stručno usposobljeni,
ali su dokazali, da imaju sve praktično osposobljenje. U §. 7. sadržane
su ustanove ne samo o spomenutih već službenih odnos ajih izabranih šumarskih
stručnjakah u obće, već i o njihovoj zakletvi i o njihovu odnošaju
prama službodavcu.


Ovimi ustanovami zajamčuje se takodjer šumarskim stručnjakom pravo na
mirovinu i na obskrbu njihovih udovah i sirotčadi po propisih za zemaljske
činovnike i to na teret posjednikah šume-


Da se ovim šumarom, koji treba da su strukovno naobraženi onako kao
se to zahtjeva od zemaljskih šumarskih činovnikah, zajamči okskrba, podpuno
je opravdano i potrebito.


Jer ne samo, da se za stanovišta pravičnosti ovim urednikom uzkratiti
nemože obskrba, već ju traži i đalnji razlog taj, što sa javnim dobrom pod nadzorom
i upravom javnih oblastih gospodare, sbog obće koristi i što u sadanje
doba svaki posebnik nastoji, da svojim činovnikom namakne tu blagodat.


Bilo bi u ostalom i nemoguće izmedju ovo malo šumarah, što ih u zemlji
ima, naći dovoljan broj za obćiosku službu, kada im se nebi osjegurala obskrba,
pa sve da to i pođje za rukom, neće se toj službi posvetiti vrstne sile, te bi
odatle opet bilo štete u prvom redu po šumsko gospodarstvo, u drugom redu
po same posjednike šumah.


Ovom se uredbom nestvara ništa nova dok je obćinskim šumarom privremenom
naredbom kr, zemaljske vlade od 4. ožujka 1871. u §. 24. naročito u
izgled stavljeno pravo na mirovinu po propisih, koji valjaju za državne činovnike.


Svi su dakle obćinski šumari sada službujući namješteni tim pravom, pa
se ovom zakonskom osnovom samo uzakonjuju one ustanove, koje su već izdane
bile naredbenim putem.


Ova ustanova neka je conditio sine qua non, jer bi inače za uredjivanje
šumarsko-tehničke službe kod političke uprave bolje sile prešle iz obćinske šumarske
službe u zemaljsku šumarsku službu, u obćinskoj pako službi ostali bi
samo oni, koji za zemaljsku službu osposobljeni nisu. A tad [ne samo, da bi
spao ugled obćinskim šumarom, već bi se tim, što bi međju njima bile sile, u
kojih nema dosta sposobnostih, lahko osujetila ovoj zakonskoj osnovi uspješna
provedba, za koju se hoće upravo vrstno šumarsko osoblje.


U §. 26. zakona od 2. veljače 1886 , kojim se popunjuju, odnosno preinačuju
neke ustanove zakona od 28. siečnja 1881. glede preustrojstva gradskih