DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 21 —


Daloja polakšica daje se posjednikom šumah tim, što se za šume omanjih
površinali ili za šume, kojim su gospodarstvene prilike posve jeđuostavne, nemoraju
sastaviti gospodarstvene osnove, zalitievajuće mnogo vremena i ^troška,
već je dovoljno, da se za buduće desetg-odište sastavi stručni gospodarstveni
program.


U §. 3. ove zakonske osnove iztaknuto je u formalnom pogledu načelo,
da će gospodarstvene osnove i .gospodarstvene programe sastavljati samo šumarski
stručnjaci sporazumno sa zastupnici odnosnih posjednikah šumah. Nakon
sastavka valja osnove ili programe s dotičnimi zaključci podnieti županijskomu
upravnomu odboru, koji će jih izpitati, a nakon toga kr. zemaljskoj vladi na
odobrenje predložiti.


Gospodarstvene osnove odnosno gospodarstveni programi treba da se u
uredu obć. poglavarstva izlože javno na uvid, pak je svakomu suposjedniku
slobodno, da proti njim uloži svoje prigovore.


Ako li se sbog različitih nazorah u uređjenju šumah međju zastupnici
posjednikah šumah i šumarskimi stručnjaci, te sbog najavljenih prigovorah nebi
mogao polučiti sporazumak, odlučiti će u prvoj molbi županijski upravni odbor,
a u drugoj i posliednjoj molbi kr. zemaljska vlada.


Po ovih ustanovah valja postupati u svakom slučaju, radilo se o novom
sastavku ili samo o promjeni gospodarstvene osnove iU gospodarstvenoga
programa.


Po §. i. vrši županijski upravni odbor obćenitu, a po svom šumarskom
izvjestitelju i stručnu kontrolu o točnom provadjanju odobrenih godišnjih drvosječnih
i ogojnih predlogah; stoga valja da se sporazumno sa zastupnikom odnosnoga
posjednika šume na temelju gospodarstvene osnove svake godine sastave
godišnji drvosječni i ogojni predloži, što ih valja zajedno sa odnosnimi zaključci
predložiti županijskomu upravnom odboru za odobrenje.


0 prigovorih, podnesenih po zastupnicih posjednikah šume proti gornjim
predlogom, odlučuje u prvoj molbi upravni odbor, u drugoj kr. zemalj. vlada.
Odstupiti od gospodarstvene osnove ili ju prekoračiti dozvoljeno je samo
privolom zemalj. vlade, buduć da ova odobrava dotičnu gospodarstvenu osnovu.


U §. 5. prihvaća se načelo, da poslove šumarsko-tehničke naravi smiju
obavljati samo oni šumarski stručnjaci, koji su osposobljeni onako, kako je to
propisano za šumarske tehničare političke uprave, te se prema tomu odredjuje
u tom paragrafu, da će stručno gospodarenje voditi samo takovi stručnjaci.


Izbor tih šumarskih stručnjakah prepušta §. 6. posjednikom, koji si mogu
iU sami za se ili u zajednici sa đrugimi posjednici navedenimi u §. 1. ove zakonske
osnove namjestiti zajedničkog šumarskog stručnjaka.


Ukotarenje više posjednikah šumah za to, da si namjeste zajedničkog šumarskog
stručnjaka, potvrdjivao je do sada županijski upravni odbor po ustanovah
toč. 8. §. 25. zakona od 5. veljače 1886. ob upravnih odborih.


Ovom se zakonskom osnovom izručuje zemaljskoj vladi, da odobrava ukotarenje,
te potvrdjuje izabranoga šumskoga stručnjaka s razloga toga, jer se