DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 2     <-- 2 -->        PDF

2 —


Predstojnika šumarskoga odsjeka i šumarske nadzornike imenuje Njegovo
VeManstvo kralj na predlog bana.
Ostale šumarske telmifiare imenuje ban, a nadlugare veliki župan.
Svi šumarski tehničari i nadlugari, koji stupe u zemaljsku službu, valja
da jednu godinu službuju u privremenom svojstvu.


§ 6.
Šumarsko-tehniSku službu kod političke uprave može polučiti samo onaj,
koji je za nju teoriticki i primjereno praktički osposobljen, te mora:


1. onaj, koji želi polučiti službu u YI. ili YII. činovnom razredu, dokazati,
da je podpuno akademićko-šumarski naobražen, i da je položio državni
izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva;
2. onaj, koji želi polučiti službu u YIII i nižem cinovnom razredu, dokazati,
da je svršio nauke bar na kojem srednjem šumarskom učilištu, te položio
državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva.
Mjesta šumarskib vježbenikah popunjuju se abiturienti, koji su svršili bar


srednje šumarsko učilište.


Glede popunjivanja nadlugarskih mjestab odlučuju postojeći posebni pro


pisi, naročito zakonski članak II. : 1873. zajedničkoga sabora zemaljah krune


ugarske (o namješćivanju izsluženib podčastnikah), ali se od onoga, koji želi


da bude stalno namješten, traži, da je položio izpit za šumarsko-tehničku po


moćnu službu.


Kr. zemaljska vlada vlastna je kod prvoga namještenja dozvoliti rok,


u kom da se položi izpit za samostalno vodjenje šumarskoga gospodarstva,


odnosno izpit za lugarsko i tehničko pomoćno osoblje.


Al dok se ne položi izpit, biti će namještenje samo privremeno.


Izpražnjena mjesta šumarskih tehničarah valja u pravilu popunjivati na-j
tječajem.


§ 8.


Službovnu zakletvu polažu:


Šumarski tehničari šumarskoga odsjeka kr. zemaljske vlade u ruke bana,
odnosno njegova zamjenika; šumarski tehničari kr. županijskih oblastih u ruke
kr. velikoga župana, a šumar, tehničari kr. kotar, oblastih i nadlugari u ruke
kr. kotarskoga predstojnika.


Nadlugari valja da osim službovne zakletve, propisane za zemaljske službenike,
polože i zakletvu propisanu u §. 52. šumskoga zakona.


§. 9.


Šumarsko-tehničkomu osoblju političke uprave jest zadaćom:


1. dotičnim oblastim davati stručne savjete i predlagati predloge glede
izvršivanja šumsko-redarstvenoga nadzora i glede provadjanja zakonah i nare