DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 18
a) stojeće u javnoj upravi;


b) koje su podvrgnute osobitomu javnomu nadzoru;
c) zakladne;
d) ređovab, manastirab, beneficijab i nadarbinah;
e) ostalih korporacijab;
{) dioničkih družtavab, utemeljenih za rudarske i druge industrijalne


podhvate;
g) povjerbinah;
h) koje su obterećene šumskimi služnosti, a nestoje u javnoj upravi niti


nisu nabrojene u §. 1. o. z.
§. 14.


Posjednici šumah, navedeni pod točkami b) do h) u §. 13. ovoga zakona,
dužni su za godinu danah, iza što ovaj zakon zadobije kriepost, podnieti gospodarstvene
osnove ili gospodarstvene programe, sastavljene po propisih §|. 1.
i 2. ovoga zakona, županijskomu upravnomu odboru, da jih izpita. A odobriti
te osnove vlastna je jedino kr. zemaljska vlada.


Eok, u kojem treba da se podnesu gospodarstvene osnove i gospodarstveni
programi, vlastna je kr. zemaljska vlada u osobitih slucajevih i na molbu posjednikah
šumah ili njihovih zakonitih zastupnikah produljiti prama okolnostim.


Ako posjednici šumab ili zakoniti jim zastupnici svojom krivnjom bud ne
izpune gore navedene dužnosti u opredieljenu za to roku, bud prekrše odobrene
već gospodarstvene osnove ili programe, moći će jih polit, oblast kazniti
novčanom globom i to: kod šumah do 500 jutarah globom od 100—300 for.,
kod šumah preko 500 jutarah globom od 300—1000 for. U odnosnoj odluci
valja posjednikom šumah ili zakonitim jim zastupnikom ^opredieliti uz prietnju
ponovnih globah novi rok, u kojem im valja izpuniti gornje dužnosti.


Ujedno moći će politička oblast obistaviti i svaku sječu.


Ako li pako unatoć ponovnim globam posjednici šumah ili zakoniti im
zastupnici nezadovolje propisom §§. 1. i 2. ovoga zakona iU ako gospodarenjem
svojim zatiru šume, iU ako šumsko njihovo gospodarenje u obće ne odgovara
propisom šumskoga zakona, vlastau je županijski upravni odbor odrediti javni
koji organ, da se pod njegovim neposrednim nadzorom o trošku ovih posjednikah
šumah vodi stručna uprava i šumsko gospodarenje u njihovih šumah.


Proti ovoj odluci županijskoga upravnoga odbora ima u roku od 30
danah utok kr. zemaljskoj vladi.


Odredbu izdanu o stručnoj upravi i šumskom gospodarenju valja dokinuti,
cim se šumsko gospodarenje uredi prama propisom §g. 1. i 2- ovoga zakona,
ili čim se podade zatraženo jamstvo, da će se izdane odredbe trajno obđržavati
i provoditi.


§. 15.
Kr. zemaljska vlada izdati će naredbom službene naputke i tehničke poslovne
upute za sve organe, koji će se po ustanovah ovoga zakona namještati
ili preuzimati stručnu upravu ili vodjenje šumskoga gospodarenja.