DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 15 —


§. 3.


Gospodarstvene osnove pak i gospodarstvene programe valja da sastave
šumski stručnjaci (§. 5. o. z.) sporazumno sa zastupnici odnosnih posjednikah
šnmah, te treba, da jihi ovi zajedno sa zaključci podnesu na izpitanje županijskomu
upravnomu odboru, a ovaj da jih na odobrenje podastre kr.
zemaljskoj vladi.


Izradjene gospodarstvene osnove, odnosno gospodarstvene programe valja
na 14. dana izložiti u redu obćinskoga poglavarstva, da jih tuj izmognu uviditi
suposjednici, te eventualno proti njim prijaviti svoje prigovore, što su jih bud
ustmeno bud pismeno vlastni dati u zapisnik.


Ako li se sbog zazličitih nazorah o uredjenju šumah međju zastupnici
posjednikah šumah i šumskimi stručnjaci, te sbog najavljenih prigovorah nebi
za razprave, povedene po županijskom upravnom odboru, mogao polučiti sporazumak,
odlučiti će u prvoj molbi županijski upravni odbor, u drugoj kr. zemaljska
vlada. .


Po gornjih ustanovah valja postupati u svakom slučaju, gdje bi se radilo
0 promjeni ili o novom sastavku gospodarstvene osnove ili gospodarstvenoga
programa.


§4. .


Županijski upravni odbor vrši obću, a po svom šumarskom izvjestitelju i
stručnu kontrolu o točnu provadjanju odobrenih godišnjih drvosječnih i ogojnih
predlogah; stoga valja da se sporazumno sa zastupnikom odnosnoga posjednika
šume svake godine iz gospodarstvene osnove sastave godišnji drvosječni i ogojni
predloži, te da se ovi zajedno s odnosnimi zaključci podnesu županijskomu
upravnomu odboru na odobrenje.


Ako li zastupnici posjednikah šumah pozivom na posebne svoje gospodarstvene
prilike prigovore gornjim predlogom, odlučiti će o njihovih prigovorih
u prvoj molbi županijski upravni odbor, u drugoj pako molbi kr, zemaljska
vlada.


Bude li prigovorah samo proti jednom dielu drvosječnih i ogojnih predlogah,
nesmije se obustaviti provedba drugih dielovah predlogah, osnivajućih
se 0 odobrenoj gospodarstvenoj osnovi.


Odstupiti od odobrene gospodarstvene osnove ili ju prekoračiti, uživati
šume vanrednim načinom ili predhvati, slobodno je samo odobrenjem kr. zemaljske
vlade.


§5.


Sastavljati gospodarstvene osnove ili gospodarstvene programe, izradjivati
drvosjećne i ogojne predloge, provoditi ove predloge te voditi u obće stručno
gospodarenje u šumah, stvar je šumarskih stručnjakah, usposobljenih onako,
kako je to propisano za šumarske tnhuičare političke uprave.