DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 14 —


Napokon će se osobita pažnja posvetiti i šumarskoj nastavi u zemlji,
koja će se prema potrebi shodno preustrojiti obzirom na više strukovno naobražeaje,
koje treba šamsko-tehnitkomu osoblju, da bude podpuno doraslo rie^vanju
toli važnih obsežnih i mnogostranih zadaćah šumarsko-tehnicke službe
političke uprave


Osnova zakona^


kojim se nređjuje stručna nprava i šumsko gospodarenje u šumah,
stojećih pod osobitim javnim nadzorom.


Gradske, trgovištne, upravne, mjestne, plemićke i poveljne obćine dužne
su prama §. 9. šumskoga zakona sumarni i drvljem obraslimi pašnjaci, što ih
one posjeduju, upravljati i gospodariti po na&elih sastavljene za to gospodarstvene
osnove, koja treba da ustanovljuje, kako će se polučiti što viši i
trajni užitci.


Ustanove gospodarstvene osnove nesmiju da se opiru zakonskim šumskoredarstvenim
propisom, pače valja da nastoje, kako će se opet uzpostaviti potrajnost
u užitcih, poremećena bud s prekomjerne porabe,buds drugih uzrokah.


Nuzgredni užitci smiju se uživati samo u toliko, koliko je osjegurano
podržavanje vrsti drva i vrsti uzgoja, odgovarajuće odnosnoj stojbini.


Iste te dužnosti imaju i zajednice posjednikah onih šumah i drvljem obraslih
pašnjakah, s kojimi po postojećih šumsko-redarstvenih propisih valja postupati
onako, kao što sa obćinskimi šumami.


§.2.


Kr. zamaljska vlada kao vrhovna šumsko nadzorna oblast, valja da izdade
naputke o sastavljanju gospodarstvenih osnovah po načelih §. 1. ovoga zakona.


Za sastavljanja gospodarstvenih osnovah valja se u granicah, udarenih
§-om 1. ovoga zakona, obazirati na posebne svrhe i potrebe odnosnih posjednikah
šumah, uvjetovane osebinami njihova kućanstva, te prama tomu odabrati
vrst drvah, vrst uzgoja i obhodnju.


Ako li je ukupna šumska ploština tako malena, da se uredno šumsko
gospodarenje nebi dalo uvesti, ili ako su prilike gospodarenja tako jednostavne,
da bi suvišno bilo, napose urediti užitke, slobodno je odustati od sastavka
gospodarstvenih osnovah.


U takovih slučajevih valja da se sastave samo gospodarstveni programi,
po kojih će se za sUedećih deset godinah postupati s odnosnom šumom.