DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 12 —


Ali se je u §. 10. zakonske osnove morala učiniti shodna odredba glede


službenoga položaja onih šumarskih tehnicarah, kojim službeni kotari zasižu u


dva ili više političkih kotarah. Isto tako morao se je u tom paragrafu ustano


viti odno§ai nadlugarah prama šumarskim tehničarom i prama predstojniku ko


tarske oblasti, kod koje službuju, jer će ta uredba glede namještenja nadlu


garah kod političke uprave i onako nova biti.


Po §. 11. ima biti županijski šumarski izvjestitelj uviek članom karnostnoga
povjerenstva županijskog upravnog odbora, kada se radi o karnostnu postupku
proti kojemu šumarskomu tehničaru ili nadlugaru i to s razloga, što
treba, da i stručnjak sudjeluje kod prosudjivanja počinjenih djelah i postupakah
šumarskih tehničarah ili nadlugarah, stojećih pod iztragom.


Prigodom provedbe ove šumarske organizacije stavljaju se po §. 12. svi
u zemaljskoj službi stojeći šumarski činovnici u razpoloživost za vrieme od godinu
danah, a s onimi, koji za to vrieme namješteni ne budu, postupati će se
normalno.


Mjesta šumarskih tehničarah i nadlugarah kod prve molbe valja da se popunjuju
po potrebi, odnosno prama tomu, kako će biti obsežan djelokrug ovih
šumarskih tehničarah glede gospodarenja u obćinskih i urbarskih šumah. Ovim
će se načinom zemlji onaj trošak za šumarsko-tehničko osoblje kod kotarskih
oblastih sniziti po prilici za polovicu, dočim bi se inače šumarski tehničari
prve molbe morali uzdržavati samo o trošku zemlje, kad bi se naime sva ova
mjesta odmah popunila bez obzira na to, da li posjednici urbarijalnih ili obćinskih
šumah žele ili ne, da stručno gospodarenje preuzmu šumarski tehničari
političke uprave, ili da li je to ureda radi odredjeno ili ne.


Uz to je ipak moguće, da se šumarski tehničari ili nadlugari namjeste u
onih kotarih, u kojih je to od prieke potrebe.


Obzirom na to, što u Hrvatskoj i Slavoniji neima dovoljna broja razpoloživih
izučenih i vrstnih šumarah, a želja je, da se u šumarsko-tehničku službu
političke uprave namjeste najbolje domaće sile, morala se je po §. 13. podati
prilika činovnikom slušbujućim kod imovnih obćiuah, kod obćinah ili zajednicah
posjednikah, da mogu prelaziti u zemaljsku službu, a da ne gube na svom dosadanjem
službovnom vremenu. Za šumare, stojeće u državnoj službi, netreba
takve ustanove, jer se postojećim! zakoni eventualnim prelazom u zemaljsku
službu i onako ne prekida njihovo službovno vrieme.


U §§. 14., 15. i 16. navadjaju se prelazne ustanove načinom običajnim
kod organizacije svake službe, dočim §. 17. sadržaje odredbu glede provedbe
ovoga zakona.


Akoprem sama zakonska osnova jasno označuje, kako se namjerava pro^
vesti organizacija ž;umarstva i šumarske struke, ipak će biti umjestno, da se
spomene koja glede troškovah, koji će poteći s organizacije šumsko-tehničke
službe kod političke uprave.


Pri uredjenju šumske struke osobito se je, kako .se samo po sebi razumije,
uvažila okolnost, da zemaljski budget dopušta novih izdatakah samo u
ograničenoj mjeri.