DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 10     <-- 10 -->        PDF

10 —


Obzirom na prvo namještenje šumarskih tehnicarah u zemaljskoj službi
odredjuje zakonska osnova, da će ovo biti na godinu danah privremeno.


Ova je ustanova uzeta iz zakona od 15. lipnja 1873-, kojim su bih ure^
đjeni osobni odnošaji, službena odgovornost i karnostni postupak svih hnovnikah
i službenikah, namještenih kod politiSkih oblastih, poreznog, gradjevaog i šumarskog
ureda u području bivše vojne Krajine. A prihvaćena bje u ovoj zakonskoj
osnovi s toga, jer se je i dosada faktično izvodila, te se je pokazala
uspješnom i potrebitom, a biti će i u buduće koristnom naročito, kada će se
primat u zemaljsku službu mladi šumarski tehničari i nadlugari, koji se svakako
moraju prije prokušati, nego što budu stalno namješteni.


Ovu potrebu uvidilo je i c. kralj, ministarstvo za poljodjelstvo, te je odredilo
svojom naredbom od 1. srpnja 1890., kojom su naknadno promjenene neke
ustanove ministarske naredbe od 27. srpnja 1883. o preustrojstvu šumarske
službe u zemljah zastupanih u carevinskom vieću, da se nadlugari III. razreda
moraju podvrći dvogodišnjoj pokusnoj službi prije, nego li što budu stalno
namješteni.


Što se tiće stručnoga osposobljenja, koje se zahtieva od šumarskih tehnicarah
političke uprave, morala se je u §. 6. sbog okolnostih, postojećih u tom
pogledu u Hrvatskoj i Slavoniji, učiniti razlika izmeđju VI. i VII. činovnog
razreda, te VIII. i nižjih činovnih razredah.


Buduć zemlja za sada neima šumarske akademije, razpolaže se samo malenim
brojem silah, koje su se mogle podpuno akademički naobraziti, te valja
s toga, kako se samo po sebi razumije, za takove sile sačuvati mjesta VI. i


VII. činovnog razreda.
Od onoga, koji želi polučiti koje od ostalih mjestah šumarsko-tehničke
službe, zahtjeva se, da je svršio nauke bar na kojem srednjem šumarskom učilištu,
da je položio propisani državni izpit za samostalno vodjenje šumskog
gospodarenja i da izkaže primjerenu praktičnu upotrebljivost.


Mjesta šumarskih vježbenikah popunjuju se s abiturienti, koji su svršili
bar srednje šumarsko učilište.


Pogodnost, da su najviša mjesta u zemaljskoj šumarskoj službi pristupna
samo onim, koji su stekli pođpunu akademičku naobrazbu, bodriti će sve
mlade šumare, koji se toj službi posvetiti kane, da si pribave na akademijah
ili visokih školah potrebitu višu naobrazbu u šumarskoj struci.


Ovako popunjivati će se vremenom i postepeno i sva šumarsko-tehnička
mjesta kod poUtičke uprave osobljem, koje ima najvišu stručnu naobrazbu.


Glede popunjivanja nadlugarskih mjestah odlučuju izmedju ostalih propisah
naročito oni o namješćivavju izsluženih podčastnikah, ali se zahtieva od
onih, kao i od svih ostalih, koji žele kao nadlugari polučiti stalno namještenje,
da su položili izpit za lugarsku i tehničku pomoćnu službu.


Kr. zemaljska vlada vlastna je šumarskim tehničarom i nadlugarom,
namještajući jih po prvi put dozvolili rok, u kojem da polože propisani izpit´,
ali dok izpita ne polože, biti će samo privremeno namješteni.