DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 1     <-- 1 -->        PDF

tia^t


Br. 1. u ZAGREBU, 1 siečnja 1894. God, XV!IL


Osnova zakona,


kojim se uređjuje šumarsko-telinička služba kod političke uprave
u kralj evinah Hrvatskoj i Slavoniji.,


§., 1


Političkim oblastim, koje po ustaaovah šumskoga zakona valja da u obće
nadziru gospodarenje u svih šumah, đodieljuje se šumarsko tehničko osoblje, da
uzmognu vršiti svoj nadzor i provoditi ustanove šumskoga zakona i naredabah,
osnivajućih se o tom zakonu.


§ 2.


Za šumarsko-tehničko osoblje političke uprave vriede glede službenih
osobnih odnošajah i glede njihovih pravah i uredovnih dužaostih i glede karnostne
odgovornosti oni zakoni i propisi, koji valjaju za ostale činovnike i službenike
političke uprave.


§ 3.


Kategorije službe, plaće i ostala beriva šumarsko - tehničkih činovnikah i
službenikah navedene su u prilogu, priloženu ovomu zakonu.


§. 4.


Kod kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, valja da se za šumar.tehničku
službu ustroji poseban šumarski odsjek, komu će biti na čelu šumarski
stručnjak sa naslovom i činom kr. odjelnoga savjetnika. Ovaj uvrstiti će se u
status ostahh odjelnih savjetnikah, šumarski pako nadzornici dolaze u status
tajnikah kr. zemaljske vlade.


Svi ostali šumarsko-tehnički činovnici čine poseban svoj status.


Šumarski vježbenici neuvršćuju se u nijedan činovni razred, već im se
daje značaj kr. činovnika i pripomoć iznosom, naznačenim u prilogu ovoga zakona.


Nadlugari spadaju u kategoriju službenikah, te čine takodjer poseban
svoj status.