DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 534 vlade
jasnije riešenje, Ali da, uputiše me na konaSno riešenje ... . jer je
škakljivo pitanje, pak se neda nikomu zagrizti.


Ako sam tim povodom iznio ova nesuglasja na javu, neka mi nitko ne
zamjeri; jer smo mi šumari radi temelj, knjiga u velikoj brizi, te neznamo što
da činimo t. j . ne imamo temelja, kojega bi se držali u pojedinih slučajevi h.


Moje mnienje glede konačnog riešenja sličnih sporova urb. ovlaštenosti
bilo bi to, da visoka kr. zem. vlada, odiel za unutarnje poslove, sporazumno
sa pravosudnim odjelom, izda načelnu rješitbu, u kojoj bi se svaki pojedini
slučaj posebice navesti imao, kao takodjer i naputak, prema kojemu bi mogle
političke oblasti u prvoj molbi, a upravni odbori u drugoj molbi slične sporove
dešavati, kako to propisuje §. 30. zak. od 3. veljače 1886


Konačno primjećujem, da bi se imalo nastojati oko toga, da se pravo
urb. ovlaštenosti na šumske užitke gruntovno uknjiži kod svakoga ovlaštenika
jer bi se tim izbjeglo slučajevima prodaje samog prava ovlaštenosti, koje je
uadnjim načelnim riešenjem omogućeno.


Ova toli važna pitanja o urb. ovlaštenosti trebalo bi još prije provedenja
preustrojstva šumarske uprave razbistriti.


Želio bi i te kako, da bude ovaj moj članak povodom, da se nanj i naši
stručnjaci obazru, pak da doprinesu željeno razjašnjenje u toli važnih pitanjih,
kakova su glede prava ovlaštenja na šumske užitke.


S. B e 11 a m a r i ć,
kot. šumar.
LZSTJ^KI.


Osobne viesti.


Imenovanje. Baa kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije blagoizvolio J9
imenovati šumarskoga pristava kod slunjske imovne obdine Gjuru Cesaric a kotarskim
šumarom kod iste imovne obcine sa sustavnimi berivi. Isto tako imenovan je abiturient
šumarstva Josip Benakovi ć šumarskim vježbenikom u privremenom svojstvu,
sa sustavnimi berivi kod brodske imovne obdine. ,


Bivši nadšumar našičkoga vlastelinstva g. Dragutin N a n i c i u i imenovan je
šumarnikom vlastelinstva biskupije djakovačke.


Sa drvarskog tržišta.


Uspjeh velike dražbe, koja je obđržavana 17. studenoga 1893. kod gospodarstvenog
ureda gjurgjevačke imovne obdine u Belovaru, bio je ovaj :


U svemu je prispjelo 16 ponuda, te su sliededi đostalci postali :


Za šume Drobna, Plavo i Kamenica 641 hrast, procienjenih na 7121 fr. 14 n8.


A. Berger iz Zagreba sa 9013 for.
Za šumu Sušinski berek 319 hrast., procienjenih na 12.215 for. 55 novd. Max
Kremzir iz Barda sa 18.014 for.
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 535 -
Za šume Preložnifiki-berek-Tolnica, Trebčanski berek, Mekiš 238 hrast, procienjenih
na 10090 for. 64 novč. Mas Kremzii- sa 12.200 for.
Za šumu Preložnički-berek 113 hrast, procienjenih na 4330 for. 53 novč. Max
PoUak iz Daruvara sa 4885 for.


Za šume Bedenik, Borik, Belovacka 609 hrast., procienjenih na 8680 for. 59 nt´.
Mas Poilak sa 9377 for., dočim je briestove 141 komad procienjene na 867 for.
65 nč., dostalo đioničarsko-belovarsko đružtvo za promet sa 868 for.


Za šumu Jasenova 118 hrast, procienjenih na 2207 for. 08 nS., Josip Kfepelka
iz Končanice sa 2638 for.
Za šume Torine, Jazavine 72 hrasta i 2 bresta procienjenih na 1047 lor. 50 nč.
Max Poilak sa 1070 for.
Za šumu Kambičevo i Ljevaču 79 hrast, procienjenih na 3087 for. 90 novč.
Moritz Lang iz Csurga sa 3824 for.
Za šume Ciganjevo i Stvanja 350 hrast, procienjenih na 10783 for. 74 novč.
Janoš Udvary iz Kormenđe sa 16.205 for. 07 nč.


Jasenovo drvo uz premjerbu po m^ pođpuno zdravo od 40 do 80 emt., te
trupce počam od 3 met. duljine po 6 for. i preko po 8 for. dostao je Alexauder
Weis3 iz Wizvara, te Eduard Weiss et Comp. po 5 for. 95 novč.


Prama tomu je postignuto dražbom 30´´/(, iznad procjene. Ovakovo natjecanje
dražbovatelja nije do sad nikad ovdje bilo.


Dražba stabala. Dne 5. prosinca 1893. obdržavati će se kod podpisanog
ureda dražba putem pismenih ponuda na stabla, koja su u sliededih hrpah pobilježena,
a u sliedečoj skrižaljci sadržana:


= Prociena 1 o


CL, Naziv


o


-a


S ´^ OJ


., j c3 (9


´3 5´^ .S «rS « S t


«3 t>


o >=e
´^


o -O 3-5 »« O<^-^O 23 s c


>§ 1


kotarske šumskog 2= to O) o o o O


os m ~^ i^^ rA ^^ ° CS-^


JsS f-. (B f^ iD bD g M 60 J~ ´^ ca


^o šumarije sreza ^ O .3 M 0-1


_1 ^ ^


H br. broj ukupno m^ for. ne.


1
/
1 Krndjja . 2 VI.-IX . 1832
1
56
U
13620
77
5379 174378 61
2 Krndija . 3 xni.-xvi . 2360 15872 6390 207116 92
3
4
Duhiea^
f
I.
Evinbudjak
Dvojani.
6
8
XIV.
VII.
1 2
1
63
68
314-37
493-68
2249
3526
35
09
10 8-40
5 \ Nartak.. IC 1 2 3847 4077-52 22810 89


6 Gavidabrdo 14 111. 1 883 967-77 5573 14


(


7 Dvor 1 11. Kopčić.. 15 V. 1 670 499-00 2860 67


44 26-84
8 Hlieb ... 17 I. 2 3 738 561-69 3552 45


[


9 Petrinja III. Piškomjač. 27 IV. 2 106 109.18 617 88
Ukui 422686 —