DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 534 vlade
jasnije riešenje, Ali da, uputiše me na konaSno riešenje ... . jer je
škakljivo pitanje, pak se neda nikomu zagrizti.


Ako sam tim povodom iznio ova nesuglasja na javu, neka mi nitko ne
zamjeri; jer smo mi šumari radi temelj, knjiga u velikoj brizi, te neznamo što
da činimo t. j . ne imamo temelja, kojega bi se držali u pojedinih slučajevi h.


Moje mnienje glede konačnog riešenja sličnih sporova urb. ovlaštenosti
bilo bi to, da visoka kr. zem. vlada, odiel za unutarnje poslove, sporazumno
sa pravosudnim odjelom, izda načelnu rješitbu, u kojoj bi se svaki pojedini
slučaj posebice navesti imao, kao takodjer i naputak, prema kojemu bi mogle
političke oblasti u prvoj molbi, a upravni odbori u drugoj molbi slične sporove
dešavati, kako to propisuje §. 30. zak. od 3. veljače 1886


Konačno primjećujem, da bi se imalo nastojati oko toga, da se pravo
urb. ovlaštenosti na šumske užitke gruntovno uknjiži kod svakoga ovlaštenika
jer bi se tim izbjeglo slučajevima prodaje samog prava ovlaštenosti, koje je
uadnjim načelnim riešenjem omogućeno.


Ova toli važna pitanja o urb. ovlaštenosti trebalo bi još prije provedenja
preustrojstva šumarske uprave razbistriti.


Želio bi i te kako, da bude ovaj moj članak povodom, da se nanj i naši
stručnjaci obazru, pak da doprinesu željeno razjašnjenje u toli važnih pitanjih,
kakova su glede prava ovlaštenja na šumske užitke.


S. B e 11 a m a r i ć,
kot. šumar.
LZSTJ^KI.


Osobne viesti.


Imenovanje. Baa kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije blagoizvolio J9
imenovati šumarskoga pristava kod slunjske imovne obdine Gjuru Cesaric a kotarskim
šumarom kod iste imovne obcine sa sustavnimi berivi. Isto tako imenovan je abiturient
šumarstva Josip Benakovi ć šumarskim vježbenikom u privremenom svojstvu,
sa sustavnimi berivi kod brodske imovne obdine. ,


Bivši nadšumar našičkoga vlastelinstva g. Dragutin N a n i c i u i imenovan je
šumarnikom vlastelinstva biskupije djakovačke.


Sa drvarskog tržišta.


Uspjeh velike dražbe, koja je obđržavana 17. studenoga 1893. kod gospodarstvenog
ureda gjurgjevačke imovne obdine u Belovaru, bio je ovaj :


U svemu je prispjelo 16 ponuda, te su sliededi đostalci postali :


Za šume Drobna, Plavo i Kamenica 641 hrast, procienjenih na 7121 fr. 14 n8.


A. Berger iz Zagreba sa 9013 for.
Za šumu Sušinski berek 319 hrast., procienjenih na 12.215 for. 55 novd. Max
Kremzir iz Barda sa 18.014 for.