DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 530 1.
T. bicolor Hrbst.
Dolazi u zviezdolikih prohodih na bukvi, a nadjea je već i na grabru, a
i na orahovom drvetu.


2. T. Bulmerincqui Kol.
Posvema nalićan prijašnjemu Dolazi na hrastu i bukvi.


s)Vrst:ThamnurgusEich.


Ticala duga sa 5 članim rezkom, koji je poput ntti tanak.


Ovamo spadaju 4 podkornjaka od vrlo slabe važnosti.


u) Vrst: Hjlocleptes Fer.


Ovamo spada H. bispinus, koji dolazi na pavitu bielom (Clematis
vitalba).


(Nastavit ie se.)


Rješavanje priepora urbarskog prava ovlaštenosti na šumske
užitke.


u zadnje vrieme izazvalo je ovo pitanje kako u pravničkih, tako i šumarskih
krugovih neke oprieke, uslied kojih se mnienja razilaze, a nitko neće da
ih razpravlja. To me je ponukalo, da i ja iznesem u javnost njeke zamršene
sporove glede prava ovlaštenosti na šumske užitke, e da bar time izazovem
urbarske kapacitete, koji bi imali njeke sporove o urb. ovlaštenosti prije preustrojstva
šumarske uprave na čistac izvesti.


Naredbom vis. kr. zemalj. vlade od 19. svibnja 1885. broj 9652´pozvane
su bile bivše kr. podžupanije, da imaju u što kraćem roku sastaviti temeljne
knjige* za sve područne urb. obćine na temelju segregacionalnih osuda.


Kad sam g. 1891. nastupio mjesto kot. šumara u ovom kotaru, našao
sam dovoljan, ali ne podpun broj tih temeljnih knjiga, i to u prvobitnom stanju,
naime bez provedenih promjena još od god. 1885.


Dok su godine 1885. obstojale mnoge zadruge i zajednice, bijahu iste
uvrštene u „temeljne knjige" ili kao zadruga, ili je uvršten bio glavar zadruge.
U ovih zadnjih osam godina porazdieljeue sn skoro sve zadruge i zajednice u
ovom kotaru, a osim toga nastale su razne promjene u vlastnosti urb. posjeda
uslied dobrovoljnih kupo-prodaja, sudbenih prodaja, uslied smrti, i t. d., te se
je pokazala potreba izpravka starih temelj, knjiga i sastavka novih.


Tako je i bilo.


* Popis urb. ovlaštenika prema razmjeru selištuog posjeda, po kojem razmjeru
uživaju šumske užitke.