DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 40     <-- 40 -->        PDF

_ 438 -b)
na j> 0 s j e d o b ć i n s k i:


f*-,, tu´TZ^´


šuman i sitnih) OOQ I^C
neciodno i iao ^^^-" _ i^^. »
Sbroj ..... 1038 jut. 636 Q«
e) na posjed kr. državnogšumskog erara:
pašnjakah ^ ^2 jut. 1006 D«
šuinaii (krupnih) ^^^ » lloS ^
neplodno i ino - -38 „ 834 „
Sbroj 321 jot 1523 Q«
Ad članak 9,
0 preglednih skrižaljkah. (Prilog 1.)
Pregledno skrižaljke, koje sa prema ovjerovljenoj katastralnoj izmjeri za
svaki pojedini pašnjak izpravljene u pogledu površine, vrsti težatbe, glede postojećih
vrelah napojištah, progonah i plandiStah, zatim glede broja blaga, koje
se na pašu dognati smije, nadalje popunjene u pogledu opisa inedjah, kako se
to prigodom ovjerovljeuja katastralne izmjere i omedjašenja nuždniin pokazalo,
izdaju se podjedno u posebnom otisku kao naknadni prilog L a) ugovora.
Isto tako izdaje se popis katastralnib česticah polag najnovije i ovjerovljene
izmjere, koji označuje ime pašnjaka, porezne obdine^ topografički broj katastralnili
česticah, površinu, vrst težatbe i vlastničtvo.
{Svrgit 6e se.)


IIIISTJ^L:K:.


—.—>--«—


Osobne viesti.


Ban Hrvatske, Slavonije i Dalmacije blagoi^svolio je imenovati protustavnika kod


I. banske imovne obćiae u G-lini Aleks. Ugrenovid a protustHvnikom kod gospodarstvenog
ureda II. banske imovne obeine u Petrinji sa sustavnimi ber.ivi.
Zakoni 1 normativne naredbe.


šumarski vježbenici i šumarski pristavi nesmiju se bez dozvole oženiti.
Naredba kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 4. kolovoza 1893,
hv. 29430 glas! ovako:


„Svaki Šumarski vježbenik i gumarski pristav namješten kod imovnih obdinah
bivše vojne krajine i kod urbarskiii šumskih posjednika, koji žele stupiti u brak, ima
predhodno potražiti propisanim službenim putem dozvolu kr. zemaljske vlade, odjela za
unutarnje poslove. Šumarski vježbenik i Šumarski pristav, koji se ogrieše o ovu naredbu,
smatrati će se, da je napustio svoju službu.


Ože^^jeni nemože biti primljen za šumarskog vježbenika i šumarskog pristava,
Ova naredba stupa u kriepost danom proglašenja. *
**


Sa drvarskog tržišta.


Oglas,^ Po povjerenstvu za krajišku investiclonulnu zakladu postavljenom, obaviti
ce se due lo. nstonad a 1893, prodaja na dolje oznaćenih u naravi jur omedjašenin
.suin.skih čestica aalazecih @e hrastovih i imb debala i