DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 27     <-- 27 -->        PDF

. , , ^ 425 —


Evo 0 tom Bamo toliko, da se zna, koliko se može vrbovog šiblja za
pletež košara u promet staviti i odttid korist crpsti. Takove bojao rasteće
vrbe poBikle su uzduž savske - obale same od sebe, pak je upravo griehota,
ako se š EJimi nebi nitko koristio« Ovdje bi naš seljak mogao rsaći liepu privredu,
kad bi se stim obrtom uzgredice bavio. Ali ovakvi vrbaci morali bi se
čuvati, da jih marva ne brsti´ i ne uništuje/ J.^ E.


P.
n« gospodarima^ šomarinia I trgovcima sjemenlem
. ; na znanje!* ;
u smislu visokog ^ rješenja od 10. srpnja t g. broj 14J02 otvorena je
danas u ovom kr. gospodarskom i šumarskom učilištu „postaja za iz traži
van je sjemenja´´ (Samenkontrollstation), što se ovime stavlja do obćega
znanja.


Postaja za iztraživanje sjemenja u kr, gosp. šumar. uSilistu jest zemaljski
zavod, te posjeduju prema tomu od postaje izdate potvrde o uspjehu iztraživanja
valjanost javnib izprava. -


Svrha ove postaje jest u prvom redu iztraživanje gospodarskog i šumarskog
sjemenja, da mogu oni, koji sjeme prodavajo, kao i oni, koji ga kupuju
valjanost i vrieđnost istoga upoznati, odnosno, da mogu za svoju robu jamčiti.
U postaji iztražuju se* osim toga i proizvodi sjemenja, koji služe za krmivo
(uljevni rop i posije), te izvađja botanička analiza siena.


Zadaća je nadalje postaji za iztraživanje sjemenja, da shodnom pođukom
(naputcima 0 uzgoju bilja dotično sjemenja, priredjivanjem sbirka sjemenja itd.),
znanstvenim radom i u obće svakim mogučim naclBom unapriedi proizvodnju i
trgovinu sjemenja u Hrvatskoj i Slavoniji.


Osim toga obavljati će postaja i plombiranje sjemenja u vrećama/


Gore spomenuta iztraživanja izvadja postaja na zahtjev stranuka uz vrlo
umjerene pristojbe, a osim toga mogu trgovine sjemenjem sklopiti sa postajom
kontrolni ugovor, kojim se postaja na prama prodavaocu obvezuje, da će u
najkraćem roku i uz obaljene pristojbe iztraživati svako od njega priposlano
sjeme, kao i ono, što će ga njegovi kupci priposlati .na naknadno kontrolno iztraživanje;
dočim. se prodavače obvezuje, da će svako sjemenje, što ga u zemlji
prodaje, podvrći kontroli postaje, te da će svoju robu prodavati po mogućnosti
uz jamstvo za istinitost, čistoću i Mijavost u postotcima, te da će svoje kupee
primjereno odštetiti u smislu ustanova pravila postaje, ako prodana roba neodgovara
zajamčenoj kakvoći,.


^ Priob^ujemo ovaj oglas, koji nam je dostavljen po slav. ravnateljstvu kr- gosp.
šumar, učilišta u Križeveih, te postaje za iztraživaBJe sjemena. ^ .. Uredništvo.