DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 80     <-- 80 -->        PDF

- 390 —
Nješto od ovog kompleksa stara je sastojina izpremješana samoniklim
vrstioia, dakle nejednaka sastojina i po dobi i po sklopu i po vrsti.
Drugi dio mlađje su sastojine, koje obećavaju liepo koristi, a to su
umjetno uzgojene šume, dakle plod truda i znanosti.
Konačno preostavši treći dio, koj zaprema ´/a ^^^^^S kompleksa, jest kalosjek,
grmlje^ jednom riecju „niti sebi, ni svome´´ !
Sve 54 urb. obćine sačinjavaju i obterećuju svoje šume sa 1722 urb.
selišta, dakle bi popriežno po 1 urb. selištu došlo do uživanja 8 jutara.


Uzmimo dalje! Selišta su razcjepkana, pa pogleđav u temeljne knjige,
opaziti će i laik, da se selište prečesto puta i na 10 grana dieli. Po tom na
Vio selišta odpada od gore navedenih 8 jutara 1280n^ a je li to mogude
zavesti potrajni užitak bez skrajnje štednje, to pitanje prepuštam promisli
čestitih čitatelja.


Mnogi bi rekao, e pa gojite šumari „nizke šume" sa kratkom obhođnjom!
Uzmimo i to:
Rekli smo, da na V*o selišta odpada od ciele površine 12800*^; uzmimo


nizki uzgoj sa obhođnjom 30 godina, to dobijemo godišnji prihod drvlja iz 42[]M
Drugima riečiina, prihod je iz 42G^ tako malen, da tu nije u stanju
^^4^ obitelj kroz 1 jgđinu pokriti potrebu goriva, a uz to, pošto je nizki uzgoj,
/^^\^nemože se očekivati nikakovi priraštaj za građjevno drvo, koje mi u Posavlju
ponajpače za gradnju trebamo, pošto se kuće većinom od samog drva grade.


, Evo dakle, nije li od nužde štediti sa šumom?!
Uzmimo stoga naum, da nam valja zrelo promisliti i kuda ćemo dosadanjim


postupkom doći, pak štediti što je više moguće i u toj grani gospodarstva. —
štednju postići ćemo ovako:
Klonimo se i^^gradnje dosadanjih otvorenih ognjišta zvanih „komin´´, pošto


isti troše polovicu više gorivog materijala pri uporabi, nego li to trebaju u
drugim zemljama davno rabljeni „štednjaci"


Osim toga štetni su kamini i zdravlju, pošto su kućne prostorije vječitim
dimom zakađjene, a opasni su, što se prečesto požar samo s njih dogoditi
može. Krušne peći posjeduje današnje doba svaka i pojedina kuća u našoj
Posavini, pa radina inače planinka, kad se sjeti, ajde loži, žari i peći krah.


U njemačkim pokrajinama, Saskoj, Bavarskoj i dr, neposjedajn žitelji vlastite
peći, već je u svakom vselu sagradjeno potrebiti broj obć. krušnih peći,
koje se u odredjene dane lože i tad je dozvoljeno svakom hljeb izpeći.


Osobito se raztrošno manipulira pri izgradnji kuća, te se i tu s obzirom,
da smo u poplavnom području, gdje no drvo brzo trune, može prištediti mnogo
toga, a osobito đolnja gradja stanja — gdje bi uporabom opeke i cementa
izbjeglo se dvomu zk, stanje zadobilo bi trajnost i čvrstoću, drugo pošteđila
bi B6 šuma, a trošak nebi bio znatniji nego je i sada — jer obaranje stabla,
onaj težki i skupocjeni izvoz, izradba drva, pa k tomu vječiti popravci — jer