DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 8     <-- 8 -->        PDF

318 —


Pre nego počnemo govoriti o šuniartjtvu i Juni^kom gazdovanju kod nas,
potrebito je, da se što bolje upoznamo sa šiunama i plaoinuma u Srbiji, da bi
tako mogli boije shvatiti, što docnije sledi.


Šume i planine u Srbiji.


Balkansko je polnostrvo u visinskome pogledu poKnato sa svoje velike
razgranitosti, kakvu nema da pokaže ei jedan kraj u Evropi. Na njemu nenia
aikakovoga sasrednog planinskog čvora ili lanca, od koga bi se planine razilazile
i činile tako jednostavni splet planinski, već se njimi širi nekoliko takih,
više manje saniostalnih spletova, koji se svakojako dodiruju i ukrštaju, Odtuda
onako čudesno mu bogastvo u raznolikosti pravaca i oblika kod planina i ravnica,
zaravni, visija i nizija, i ako svuda samo u umerenome prostiranju.


To sve, što u visinskome pogledu važi za ćelo Balkansko poluostrvo, važi
i za Srbiju. Za nju se s pravom može kazati ne samo đa je bregovita i planinska
zemlja, nego još i to, đa je, pripadajući sva pomenutomu poluostrvu,
upravo i najpotpuniji prestavnik njegov po visonskome mu obliku, jer zamršenost
planinskoga spleta u Srbiji, koja dolazi kako od pružanja planinskih lanaca
u svima mogućim pravcima, tako i od raznolikoga njihovog grananja, nigde
na njemu nije tako velika kao u njoj.


Uzrok ovakome visinskome obliku Srbije leži u tome, što je u nju sa
raznih strana zaišlo nekoliko, sa svim samostalnih planinskih spletova. Srbija
je polje, na kome su ovi spletovi i u dodir došli, i usled koga su, bilo da su
se u postajanju svome potiskivali, bilo vezivali, proizveli ono raznoliko skretanje
pravaca pojedinih planinskih lanaca ili ono veoma zapleteno grananje
planinsko.


Sa zapada ulaze u Srbiju grane crnogorsko-bosanskih planina


— istočnih Alpa; — sa joga grane od planina najstarijega kopna balkanskoga
poiuostrva, tako zvanog đarđanskog i makedonskog kopna; sa jugoistoka
gore Eostopa i Balkana, koje se tamo vezuje još pred ulaskom u Srbiju,
Sa severoistoka prelaze Karpati .
No Srbija, ma kako da je planinska i bregovita zemlja, ona opet neima
veoma visokih planina, jer i one, koje su najviše^ vrzu se visinom svojom jedva
oko 2.00O metara; i što je još značajnije, sve te najviše planine ne nahode se
sredinom njenom, već na južnoj i jugoistočnoj granici, kao što su: Javor,
Golija, Kopaonik, Veliki Strešer, Stara planina. Planine pak po
samoj Srbiji, gledane sa malo veće visine, daju joj izgled nešto jače zatalasanoga
mora: one ne samo nisu veoma visoke, nego imaju i blage nagibe, glavičaste
vrhove i široke kose, koje su većinom pod šumom a često i uzorane pod
usevima. Ali planine, ma da nisu visoke, opet svojim jakim i naglim grananjem nisu
dale mogućnosti jačem razviću dolina po unutrašnjosti njihovih spletova, stoga
su te doline uzane I duboke, i šire se ovde onđe tek u malena poljca ili korutine,
povezane klisurama ili suteskama, koje se često i ae običnom lepotom odli