DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 78     <-- 78 -->        PDF

— 388 —


Na Rieci potražismo gostione, gdje ćemo se odmarati, te presvakav se u
bolja odiela, zareJismo gradom, da vidimo sve, što je u tom morskom gradu
vriedno viditl.


Posije objeda odplovismo na parobrodu u divnu Opatiju, da vidimo i taj
divni kraj i da razgledamo i to čuveno kupalište. I zaista griehota je viditi
Rieku, a ne viditi Opatiju. Tko bi nabrojio sve one prekrasne Ijetovnike, palače,
bazare, rajske perivoje, jednom riečja: Opatija je pravi zemaljski raj sa
vrlo bujnom vegetacijom, kakova se može viditi u južnoj Italiji.


Razumjeva se samo po sebi, da su se mnogi članovi u mirnom moru kupali
iz radoznalosti, kako takovo kupanje umorenom tielo godi, jer nije šala
prevaliti put iz Ogulina na Otočac do Senja od kakovih 2-12 kilomt. duljiiie
preko brda i dolina.


Okriepiv se u Opatiji o gostioni „Slatina" sa mor:skimi ribarai, odosmo u
6 &ati natrag parobrodom u Rieku, Pred Riekom podigao se je dosta žestok
vjetar, te se je more počelo gibati, jer je bila mala „tramuntana". Ovo gibanje
mora uplašilo je mnoge naše ds´ugove, koji toga nijesu još nikad vidili ili
se nijesu još nikad na moru vozili. Takovim junakom odlanilo je oko srca, kad
je parobrod zaplovio u riečku luku.


Rieka kao znamenit grad na moru sa svojom velikom trgovinom sa liesom
i dugami veoma se je ugodno dojmila nas šumare. Grad je liep, ali nije čist
kao naš bieli Zagreb.


Razgledali smo stari ponosni grad Trsat i naš liepi Sušak, koji se diže i
napreduje.


NjekoUcioa članova ođputovala je brzim vlakom n večer iz Rieke u
Zagreb; dočini si njeki članovi ostali preko noći na Rieci, ter se tekar drugi
dan jjovratili u Zagreb.


Spomenuti ću tom. prigodom, da su u Otočac na pred^jed.ničtvo lirv.-slav.
hUm, družtva odaslala sliedeća gg. (idsutni članovi brv.-šum. družtva svoje brzojavne
čestitke, i to: vladni savjetnik šumarstva F. Zi ckm u ^; da vskj iz Karlovevari:
kr. vladni šumarski nadzornik R. Fišbach iz Zagreba; vlastel, šumarnik
Radošević iz Kutjeva; kn žap. nadšumar Sclnnidinger iz Požege;
nadšumar 11. banske imovne obćine Beoak iz Petrinje: šumarnik petrovaradinske
imovne obćine M. Prokič sa šumarima Havlićkom i Sabljakom
iz Mitrovice i šumar brodske imovne obćine St-ojanović iz Vjjikovaca.


\riedno je, da ovdje spornenoTn i tu važnu činjenir´.L. da do sad nije nijedna
skupština hrv.-slav, ŠLimarskoga družtva tako mnogobrojno posjećena bila,
kao ovaj put a Otoćitu, a imenito veseljem koDStatujeni; daje velik broj
šumara državne šum. uprave ovu skupštinu posjetio, a to je radostan
znak, da mi šumari u našoj domovini ne smijemo razlikovati čiji smo, nego
moramo kao rodjena brać^). noglcdeć na vazlićnojst plemena \ -larodnosti, potrebitim
marom uznastojali, da šumarstvo u ovoj domoviui lu´votf-skoj procvate i
napre(iuje na uhar naše Hepe domovine, a na diku i ponos naš.