DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— 887 —


Priča se, da je grad Senj jošte godine 604, prije Isusa sagrađjen od senonskib
Gala, te da nm je odtud i ime. Kralj Matija povisi Senj god. 1488.
Ba ćast slobodnih i kraljevskih gradova, a posije bje grad Seoj najglavnije
mjesto ličke, otočke i ogulinske krajine.


Prvi biskup u Senju bio je njeki Miroje ili Mire oko godine 1150. do
1170. Poznato je, da su senjski žitelji dosta okapanja imali sa oholim Mljetcićem.


Senj zaokružen je straga još i sada starim zidom, po kojemu se je moglo
hodati. Sa sjevera ima velika vrata. Na velikom trgu stoji stari gradski kaštel,
koji je sagrađjen još u 14. vieku, a popravljen je u 12- iU 13, vieku sa
nadpisi iz 14. i 16. vieka. ""


´ Toliko 0 gradu Senju.
Posije podne oko 5 sati krenulo je cielo družtvo izletnika parobrodom
j,Sokol" s otmenom senjskom gospođom i krasoticami u sv. Juraj, a od onud
u Žirovnicu, posjed g. Šike Vidmara^ veletržca sa drvi u sv. Jurju,


Odlični domaćina pokarivao je ovdje umjetno ribogojstvo i gojenje ostriga,
te su na njegovu zapovjed ribari hvatali ribe mrežami i udicami. Ovo hvatanje
riba u velike zanimalo je one članove, koji još nijesu vidili do onda- ni
mora, ni način hvatanja morskih riba.


Nakon toga pozvao je gostoljubivi domaćina cielo družtvo u svoj vrt, gdje
je bila u čast družtva gostba uz pjevanje i sviranje senjske glasbe, koja je i
na parobrodu svojom svirkom družtvo veselila.


Prigodom zabave u vrtu uzhitila je sve prisutne učestnike prekrasna
zdravica šumara i vješta govornika V. Mallina, iztaknuvši u zdravici domadni
onaj liepi sklad, koji vlada izmedju industrijalaca sa drvi i šumara odnosno,
da je obrt sa drvi uzko spojen sa šumskim gospodarstvom, te da se bez zajedničke
pođpore ne može ni jedno, ni drugo podići i t. d. Zdravica popraćena
bi urnebeskirai uzklici radosti i veselja.


Oko 9 sati nakon Ijubezna oprosta sa kućedomaćinom krenusmo opet
natrag u grad Senj, gdje je bila priredjena zajednička večera u gostioni k
„zlatnoj zviezdi´^, te je ovdje družtvo u veselju i uz svirku senjske glasbe do
gluho doba noći sprovelo.


Drugi dan t j . 3. srpnja u 7^5 sati u jutro bilo je cielo družtvo na
okupu, jer smo se imali rastati s onimi drugovi, koji su se iz Senja u Ogulin,
Otočac i drugamo svojim kucam vratiti morali.


Oprostiv se s takovim! drugovi uz vatreni zagrljaj i stiskanje junačke
desnice, odosmo preostavši putnici na parobrod, s kojim dotakosmo Novi, Grkvenieu
i Kraljevicu, te doplovismo veselo u grad Eieku oko 10 sati prije
podne-


Na putu iz Senja gledali smo vrlo zaniraiva igranku morskih riba, kako
se iz mora n vis bacaju, sliedeć naš parobrod.