DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 75     <-- 75 -->        PDF

385


Nagledav se do sita svih je/^era, krenusmo vijagajućom se cestom preko
sela Ljeskovca, Buhiripotoku i Vfbovinah u Otočac, vozeć se kroz šume drž.
šairi. cnira, te stigosrao u Otofac u i2 sati prije podne.


Dobiv ovdje svaki iisletiiik kooak, odiDorismo se za časak, tor se sakupimo
u gosticiii, gdje smo svaki po svojoj miloj vcljici objedovali.
Posiije podno prije 4 sata sakupiše se svi člauovi hrv. šumarskoga družtva
u otočkoj čitaonici, gdje se je imala obdržavati glavna skupština.


Prisutni bili su sliedeći družtveni članovi:


A d a m e k Ivan, A d a m e k Ladislav, A g j i 6 Prokop, A ] t h a 1 e r
Franjo, A r c a n i a Marko, B e c k Ivan, B o i 1 e i n Koloinan, B r a u s i 1 Miroslav,
B r 0 s i g Slavoljubj B u n j a t a Ante, B u n j i k Kolcman, G a v i ć
Ante, D u r s t Miian, D e v č i ć Ante, D i o s s y De^ider, D o j k o v i ć Vilim,
D 0 n a cl i n i Ivan. D r a č a r A^´inko, D r e n o v a c Mile, G u t e ž a Luka, G r-
c 8 V i ć Ivan, Hama r Ladislav, li a j e k Bogoslav, li r a n i 1 o v i ć Andrija,
II i j ć Dušan, J e r b i ć Ivan, K e r n Ante, Kesterčanek Fran, Koča
Gjuro, Kolar Ivan, K o z j a k Slavoljub, K r a n j c Božidar, K u z m a Julijo,
L a k s a r Dragutin, L a s s m a u Otto, L e p o s i ć Mirko, K r a n j a k Ivan,
Hayer pL Aleks., Levy Viktor, Mallin Virgil, Neuberger Srećko,
M i k e š i ć Mijo, M a 1 b o h a n Slavoljub, JSf a g y Vinko, 0 g r i z o v i ć Geđeon.
Pere Aleks., Pere Vilim, Pola ček Dragutin, liački Vatroslav,
M a r t 0 n Gjuro, Rosmanith Albert, S e v e r Dionis, S1 a p n i č a r Ldo,
S t u b 1 i ć Vjukoslav, Szentgyorgyi pl Ljud., Šering^er Ante, Šumanović
Milutin, S u tlić.Slavko, Teklić Slavoljub, Tolg Vilim, Thuransky
pl. Bela, Urban Franjo, V a c Gašo, V idale Jaromir, Vrani čar
Julijo, Vrbanić Mijo, Vukovi ć Petar, Za je pl Karmelo, Zezulkajvan,


Zobunđjia Mijo, Žerdik Lambert. ^ ^7
Glavna skupština nije se obdržavala. Družtveni predsjednik obrekao je,
da će u svoje vrieme sazvati izvanrednu glavnu skupštinu.
U 5 sati sabralo se je družtvo članova u gostioni Gaje Bogdanovića, gdje
je u vrtu kod večere svirala mjestna glasba.


2. srpnja u 5 sati ujutro krenuli su članovi izletnici iz Otočca preko
Brloga i Žutelokve do Vratnika.
Došav na vrh Vratnika iznenadio nas je divni pogled na puklo more i na´
bližnje otočje. Od Vratnika giedajuć dole prema otočju, nevidis ništa drugo,
nego čisti goli kamen — vidiš pravu pravcatu pustaru. Otočje u moru
prikazuje ti se kao u dužinu pruženi krokodili — bez zelenila — bez žive
duše ^ bez cara i života. Tu je već u davnini ljudska ruka nesmiljenom sjekirom
pokosila i poharala sve, što se je zelenilo. Ovdje je puklo široko polje
šumarom, da ovu pustoš opet pošume i zaode zelenilom, e da time spase
onaj divni kraj od biesneće bure i drugih divljih elementarnih pogibelji.
Pa zaista o tom se, hvala bogu, uspješno radi.
Kremiv od Vratnika s desne strane pata, koji vodi iz Otočca u Senj,
pregledali smo kraške branjevine Veljun do Francikovca, Branjevine ogradjene