DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 74     <-- 74 -->        PDF

^ —384 —


To je pravo pravcato porušeno i podivljalo groblje, na kom strše popa


ljeni i povaljani grobni križevi. Nerazborito žiteljstvo pali i požarom uništuje


najljepše šume sbog paše, pošto na takovih paljevinah bujno trava raste. Za


časovitu korist uništuju se tim načinom silni kapitali, koji u onih šumah leže,


a šumar mora prekršteni ruknh gledati taj vandalizam, pošto mu sam samcat


ne može put zakrčiti.


Oko 7 sati na večer đodjosmo na Plitvički klanjac, gdje uas dočeka pod
slavolukom, koji bje nakićen sa lampionama i sa barjaci nađšumar otočke
imovne obćine g. Vilim Pere star. sa svojim činovničtvom i otočkom glasbom,
te tu pozdravi družtveaog predsjednika i članove izletnike.


Od ovud krenusmo pretna Plitvičkim jezeram, ter opaziv iste, izmamio je
još nevidjeni prizor kao iz jednog grla sveobće udivljenje t^a oh! i ah! a imenito
bijahu prisutne krasotice, koje nam se pridružiše još od Zagreba i Ogulina,
vanredno uzhićene.


Poslovođja nađšumar Pere porazdieli članove izletnike oko stolova, koji
su bili priredjeni pod sjenicom uz putničku kuću, jer je ovdje večera priredjena
bila. I ovdje veselili se članovi pjevanjem i svirkom giasbe naših kršnih
otočkih svirača. Kasno razidjosmo se, da se u priredjenih stanovih u putničkoj
kući i u Devčićevoj vili odmorimo od puta, koga do ovud prevahsmo u prašini
i vručini.


Vrieđni naš isenjski gradjanin i trgovac g. Devčić došao je iz Senja na
plitvička jezera, da nam bude vodja i pomoćnik Njegova je zasluga, da se
sad svojski radi o tom, da se Plitvička jezera poliepšaju. On je prvi počeo
pusta polja pokraj najvećeg jezera obradjivati, sagradiv ovdje pilanu i ubav
Ijetovnik, u kojemu se nalazi gostiona za putnike, u kojoi mogu do 20 putnika
prenoćiti.


Prigodom večere dao je isti trgovac na svom Ijetovniku kriesove paliti,
što se je osobito divno viđilo na putničkoj kući, gdje je za vrieme večere stotina
lampiona svojim svietlom odgovaralo kriesovom na Devčićevom Ijetovniku.


Rano u jutro 1. srpnja krenusmo iz putničke kuće uzduž Plitvičkih jezera,
da se nagledamo i nadivimo toj prirodnoj liepoti, kojoj ne ima ravna
premca u svoj Evropi.


Krasote i divote Plitvičkih jezera opisao je obširno naš pokojni pisac i
zaslužni akademik Veber-Tkalčević i naš ovjenčani pjesnik Iv, Trnski vještim
svojim perom, a slikovito predočio je te prirodne krasote naš revni svjetlopisae
karlovački Krapek i zagrebački Štand! u krasnih fotografijah, te je moje perO
preslabo, da bi moglo liepše i bolje opisati divna naša jezera.


Spomenuti ću letimice, da su članovi izletnici putem pregledali i pad
Plitvice kod izvora Korane, gdje iz visine od 67 met. pada voda u strahoviti
ponor, pljuskajuć i padajuć preko stiena u Koranu. Divna li prizora!


Plitvičkim jezeram osobitu đražest davaja i okružojuće jih šume bukove
i jelove, koje sižu do podno samih jezera i koje su dobro sačuvane.