DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 73     <-- 73 -->        PDF

- 383 —
Za pai´BU pilanu dovaža se potrebito drvo iz državnih i iz Mmi ogulinske
imovue obćine.


U pili radi dan i BOĆ 70 d o m a ć i li ogulinskih radnika, te s toga budi


čast
tvrdki Neubergera, što OBa daje priliku, da naš d o m a ć i radnik svoj


hljebac kod toga posla zasluži.


Pilari su ponajviše iz gorskog kotara, koji su na glasu kao vještaci u


tom poslu.


Težak dobiva nadnicu od 65 do 90 nove. na dan, doćim pilar iraa na dan


90 nove., a isto toliko i za noć.


Kavnatelj jarma (jarmenjak) dobiva mjesečnu plaću od B2 for., a maši


nista
iOO fon, stan u naravi, potrebiti ogriev i za razsvietu.


Oko
prave parne pilane ima još više posagradjenih raznih sgrada, kao


n.
pr. sušnica, gdje se suši izpiljena roba i t. d.
Ovoliko u kratko o parnoj pilani tvrdke Neuberger.
Poslije razgledavanja parne pilane pozvao je prisutni vlastnik pilane članove
izletnike na maln južinu. Priredjene stolove pod nađkritom sušom, koja
je bila nakićena narodnim! barjaci i zelenimi hvojami, zapremiše izletnici, da
se okriepe jelom i pićem, kojega je ovdje obilno bilo. Prvu zdravicu nazdravio
je g. nadšnmar M. Zobundjia družtvenom predsjedniku, zatim članovom družtva,
kuće domaćini i t. d. Samo se po sebi razumjeva, da su i ostali članovi družtva
zaredali prigodnim! zdravicami sve do blizu 8 sati na večer, kad je trebalo
ići na počinak, da se drugi dan dalje putovati može.


30. lipnja oko VgS sati u jutro sakupili su se opet članovi izletnici kod
sgrade gospodarskog ureda, te se posjedaše sve po troje u kočije, vozeć se
put Plaškoga, kamo prispješe u VQ9 sati prije podne.
Ovdje dočeka članove izletnike kot. šumar. g. Donadini, te nas odprati
do gostione, gdje se je doručkovalo.


Članovi izletnici pregledali su poslie doručka šumski vrt, koji se nalazi
blizu sela. Taj vrt zaprema 1 jutro. U njemu se goje jelove, omorikove i ariševe
presadnice za pošumljivanje gajišta otočke imovne obćine.


Oko 11 sati krenula je ciela povorka od 25 kočija u Jesenicu, kud članovi
izletnici prispješe oko 1 sat do podne.


Ovdje dočekali su izletnike pod vedrim nebom prostrti stolovi, jer je
ovdje bio priređjen objed. I ovdje su se družtveni članovi u zabavi i pjevanju
ugodno pozabavljali.


Divni gorski predjeli od Ogulina dalje zadivili su izletnike veoma, —
imenito članove iz ravne Slavonije. Ovi predjeli zanimivi su za svakog šumara,
jer se tu vidi ne daleko gorovita Kapela sa svojimi zelenimi smrekovimi sumarni,
a osobito zanimiva je formacija tla sa svojimi prelievajućimi se briežuljci,
dolovi i kotlinami.


Oko 4 sata posije podne krenusmo preko Zaborskoga i Sertićapoljane dalje.
Na tom putu razgledasmo silne paljevine, gdje je ljudska zloba i umišljena probit
popalila više slotlna liepe stare jelove šume. Kada vidiš te paljevine, mora te
zaista u duši zazebsti od groze.