DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 71     <-- 71 -->        PDF

~- 381 ™


Mene je taj pojav u velike zanimao. Tamo gdje se je borba svršila, bila


je jelovina od kakovih 5—6 m. duljine tako gusta, da se jedva provući možeš,


a pod jelićima nije bilo nikikovih mladih bukava. I dalje se je postupice


razvijala borba, u kojoj će bukva podleći. Prolazio sam i uzduž i poprieko


šume, te sam se upravo divio toj borbi, kojoj sam i u trag došao,


Bližnji žitelji sela Krasna u pomanjkanju krme umiju svojim kozam i


konjem nakresati jedno i dvogodišnje bukove mladice. Tim dakako nisu uni


štili bukvu, ali su ju zapriećili, da se ne može uzdići u visinu. Tako je šuma


u jednom dielu bila gotovo ostrižena na 2 m. visine, a u toj visini bila je


skoro neprohodna bukova šikara. Poznato je, da kod tako ozledjenih bukvića ne


odpada s jeseni lišće^ nego ostaje na granSlcah i pada tekar s proljeća.


Što padne u proljeve, to potrune preko ljeta do jeseni i tako ostane tlo
posve ne pokrito sa steljom. Međjutim jelovo sjeme doleti s jeseni, pa ako
gore i na list padne, strese ga prije ili poslie vjetar na prikladno tlo. U proIjeće
ga bukov list pokrije, te tako nadje za prvi čas povoljne uvjete za klicanje
i za svoje uspjevanje.


Dakako, da u toj borbi mnogo mladih jelića pogine, ali borba se nastavlja
uztrajno — i napokon najkrepčiji individui, koji su morali podnositi tegobe
borbe, nadvladaju i dočepaju se više zraka i svjetla, te tim i borbu odluče.
Ut. ZV. Krasanskoj dulibi htjeli su ljudi ovu borbu navrnuti na korist jele,
jer su stranom dozvoljenim obsežnim sjećenjem, a stranom i ne dozvoljenim
napadanjem razgalili sklop mladih bukava tako jako, da su se jele mogle razviti,
te će one bez dvojbe pobjedu održati. Jela kao cienjeno gradivo u ovih
krajevih imati će i u buduće veću vriednost od bukve, te je ova pobjeda jele
nad bukvom, dakle promjena vrsti drveća od velike važnosti i domašaja ne
samo u pogledu budućeg naćina šuraarenja, nego i pogledom na trgovačke
odnošaje.


Kako je to ovdje sa jelom bilo, tako je drugdje obratno sa drugimi vrsti
drveća t. j . jedna vladajuća vrst podlegne u borbi drugoj podredjenoj vrsti drveća.
Bez dvojbe je, da će se razvitkom šumarskog obrta, gdje nebude već
prekasno, ovo natjecanje u promjeni vrsti drveća ova borba moći regulirati
navraćati na onu stranu, na koju će gospodarstveni obziri zahtjevati, nepuštajući
da narav sve sama čini.


Ovakova pobjeda u borbi jedne vrsti drveća proti drugoj, ako u toj borb
podlegn.e nekoristnija vrst drveća, dolazi u prilog ne samo šumaru, nego i
vlastniku šume. Ovomu prvomu s toga, što seje pobjeda svršila i bez njegovog
uticaja, bez njegovog truda i muke, a potonjem s toga, što on odtud crp
samo svoju korist.