DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 878 —


težine. Na sve takovo dizanje nesiže u visinu. Sjećam Be dobro, kad nam se
je reklo: sjeme biljke padne na kamen, korien bi tlo inače direkte probušio,
a toga radi ne treba njegovog dizanja, odnosno sjeme nikne, korien jer nemože
kamen probušiti, obuhvati kamen, proziv svoje korienje preko njega u povoljno
mu tlo, a uslied toga se kamen tekom vremena raztroši i izraedju korienja pomoli
se eto šupljina, doSim stablo ostane u zraku na svom vlastitom korienju.
Prem su slični slučaji riedki, ipak se i to dogodi, s tom ipak razlikom, da im
nije povod kamen, ni raztrošenje njegovo, nego nešta posve drugo.


Vidio sam istina u ravnici takođjer takove prolaze pod hrastom, ali to
nije bio jedan, nego dva hrasta, koja su se u mladosti pođpuno srasla u visini
od 1´5 m., te su tako sačinjavala u gornjem dielu samo jedno deblo, koje je
živilo zajedničkim životom. To su bili preko 160 god. stari hrastovi.


Boravio sam u Jezerskoj strani, pa kako se tamo donjekle pravilne terasse
nalaze, odlomio se je komad kamena pravilne pačetvorine, a bio je dug
2 m., širok 1"2 m. a visok 70 cm. Kao svagdje n šumi sa podpunim sklopom,
koja je mirna od ljudske ruke^ bio je i taj kamen pokrit mahovinom. Šuma je
bukova, u kojoj ima ponješto starih jela i po gdjekoja smreka.


Usred toga kamena nikla je smreka. Bila je u ono doba do 2 m. velika.
Korienje pružila je zaista pod mahovinom oko kamena n zemlju. Ali unatoč
tomuj kako je to riedak slučaj, odmah sam podvojio o mogućnosti, da hi se
kamen izpod podanka stabla iztrošiti mogao i da bi us´ied toga nastala šupljina.
0 tom sam dvojio ne samo glede slične raztrošivosti takove vrsti kamena, nego
i 3 toga, što je takova raztrošivost dolomita ne moguća. Vidio sam bo i jela i
bukava u izbečenih stjenah rasti, gdje nije bilo mekete osim kamena i izpod
njega ponješto zemlje mrtvice. Ako bi se taj kamen mogao tako brzo iztrošiti,
onda bi se pokazale jošte čuđnovatije prilike, a svakako poiičnije, nego gdje
korienje kamen obilazi. Prem su takova stabla dugog vieka i preko 200 godina
stara bila, nije takovom iztrošenju ni traga bilo, osim što je mahovina i
vođa ponješto raztvorila onaj kamen.


Takovo raztvaranje pako biva tako polagano, da bi lako 20 generacija
onako starog drvlja raslo, a da se još nebi kamen za toliko iztrošio, da bi kod
sadašnje generacije izpod korienja nastati mogla prolazna šupljina.


Prolazeć po šumah, spazio sam u zgodnih položajih često veliku množinu
prelomljenih stabala u većoj ili manjoj visini, — To su obično zadnji preostatci
negdašnjih jelovih šuma, pa u koliko se još takovih vršnjaka nalazi, pravi su
kolosi i^ svojom visinom i debljinom debala. Da takvo stablo može oholiti, da
može vjetru podleći i izvaliti se, posve je naravno, jer bolest počima u dolnjih
đjelovih individua t. j . od korienja.


Svakako su i drugi uzroci bolesti, koja čini, da takovo kriepko stablo u
najjačem svomu djelu t, j . u deblu oslabi tako, da ga vjetar sruši ili da mu
Yrh prelomi. U potonjem slučaju deblo više put kroz više godina ostane, dok
i ono nepodlegne truleži, ako ga prije vatra ne uništi.