DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 374 —


đovalc, nego šfco su napredovale dosele u čistoj bukovoj šumi i to 3 razloga,
kojega ću kasnije navesti


Za sve ove radnje nebi trebalo osobite vještine podredjeaog šum. osoblja,
niti izkusnih radnika, a što je najglavnije, ovakove radnje nebi zahtjevale niti
osobitib troškova.


PozDatomije, da je po mojem predlogu ovakovo pošumljenje prihvaćeno i obavljeno,
samo neznani, da li je baš ovako i potanko izvedeno. Nu daje obavljeno
s uspjehom, -saznao sam po kazivanja drugih, da su po predloženom načinu
provedene kulture izvrBtno uspjele i da služi na čast onom šumarskom osoblju,
koje je to provelo.


Ja nisam bio te sreće, da svoj naum provedem, a nisam vidio ni uspjeh
izvedenia po drugih, kojim je to sudbina dosudila.


Ja sam ipak posve zadovoljan, što sam potaknuo kulturnu radnju, koja
mogu<5e nebi bila imala tako laki i uspješni početak, koji bi svojoj svrsi odgovarao.


Poznato mi je osobito u tamošnjih prilikah premnogo slučajeva, u kojih
bi se na sličan način, na i sa posve drugih ra;doga na uhar i procvat tamošnjega
šumskoga gospodarstva ovako postupati moralo, a to tim više, što priroda
ljudske pogrieške samo polagano izpravljati može. Hoće li se i u buduće
udariti putem prirode u kraćem vremenu i sa korišću t, j . putem vodećim do
gospodarskog prosperiteta, jer bi to zaista želiti bilo, da se što prije izcrpe
sva po prirodi dana sredstva i prilike na onu stazu i na uporabu one vrsti
rada, kako bi se došlo do svrhe, za kojom mora svako gospodarstvo težiti, imenito
šumarstvo, kojega mora biti u svih prilikah poglavita zadaća, da ne podržava
samo po prirodi i u danih okolnostih postojeće, nego da goji i odgoji
bolje šume, nego što su one, koje su po samoj prirodi postale i koje će veću
materijalnu korist donieti.


Sada ću se povratiti natrag, da navedem one uvjete, pod kojimi je bukova
šuma u Uvaii, uzrasti mogla, te ću navesti i razloge, kako je napredovala —


Spomenuo sam napred, da je bukova šuma u Uvali patila od prozebe.
Tim nieam još uztvrđio, da je bdš od mraza pogibala, te je potrebito, da promotrimo
one prilike, u kojih se je ta šuma nalazila. Šuma „Uvala/* kako joj
i ime svjedoči, prava je pravcata uvala. Obkoijena je i zaštićena sa svih strana
dosta visokimi brđi i to: sa sjevera Brušljanom i Melatovcem, od zapada
Bilom, sa sjevera i istoka sa gorjem, koje se proteže od Žutelokve prema Vratniku
Zračne struje za hladnijih dana naročito one sa sjevera i sjeveroistoka
ne mogu do nje doprieii^ to toga radi puše u okolišu žestoki vjetar, dočim je u
Uvali ružno.


Kada nije silovit vjetar, onda je zrak u okolišu bistar, dočim Je o Uvali
i^iisb magki. —


14oijetni odnošuji vladaju i u šumi Ilijina greda, jer je i taj dio veoma
udubljen, a sa sviti strana zaštićen sa f^iimom Jurinovicom, stranom Ilijioe grede
i dalje protežućim se Apatišaaom,