DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Pozoato mi je bilo, da je bieli i crni bor takođjer resistentao u sličnili
odnošajih, no u pokusnih nasadih bjeloga bora uvjerio sam se, da mu OBO kamenito
i vapneno tlo ne prlja, jer on voli duboke naslage, a izbjegava kamen.


— Crni bor, kako je poznato, konstantan je u tom naprana svomu srodniku,
pošto on na takvili stojbinah upravo liepo napreduje.
Bio sam si preduzeo za osobni zadatak, da tužnu Uvalu pomladim. Našao
sam posve prikladnu vrst drva u smreki (omoriki), a pokusa radi htjedoh eventualno
i bor na toj površini u kojem dielu šume nastaniti.


U tom smjeru ucinih predpostavljenom uredu pređlog, koji je i prihvaćen.


— Nebi uputno bilo, da se tako obsežne radnje o postojećih prilikah bez
osnove izvadjaju-— Osnovanje šumskoga vrta liepa je ideja, ali ju je težko
izvadjati. Mučno je u tu svrhu naći prikladno mjesto, onoga, tko će to upriličiti,
eventualno tko će sadnju biljki obavljati, te kako i kada dovršiti. Svako
ovo pojedino pitanje moglo je dovesti do toga, da se nebi ništa počelo raditi,
a osobito obzirom na trošak, koji u tu svrhu nije ^ baš neznatan. Sa šumskimi
vrtovi nije baš tako laka stvar, kako bi tko mislio. Tu treba okrčiti, tlo prekopati
(pri čem se prečesto grieši), ograditi, posijati, zaljevati i konačno očuvati
od smrzavice, a eventualno i biljke presadjivati, ako se hoće starije biljke
presadjivati. — 0 uredjenju vrta na brzu ruku sa malimi sredstvi, nije bilo
ni govora. — Na kakvoj bližnjoj košanici šumski vrt osnivati, moralo bi se
mršavo tlo upotrebiti, a uspjeh nebi bio nikakav, te se pokrivanjem niklih biljćica
nebi svrha postigla uz redovito dogo trajuću sušu, dočim o polievanju
vrta nebi bilo ni govora, jer vođe ni na blizu ni na daleko za piti ne ima,
S toga morao sam u ono doba odustati posve od zasnovanja vrta, a ipak ne
htjedoh se okaniti ideje. — Prem da je bor i omorika svaka za sebe svjetlo
IJubeća vrst drveća, ipak za prve mladosti podnosi dragovoljno primjerenu zaštitu,
pače to joj je i uvjet obstanka. — Dakako prevelika zaštita djeluje tako,
kao i kod životinja, koja svoje mlade od prevelike nježnosti zadavi. — Umjerena
zaštita potrebita je svakako svakom mlađom naraštaju. Jedne vrsti drveća
podnose jaču i dulju zaštitu od druge, koja treba manju i kraću; jedna hoće
ovakovu, druga onakovu zaštitu. — Što čini narav u šumah, to čovjek često
ne baš osobitom srećom nastoji imitirati u šumskih vrtovih.
Ja sani u ovakovih okolaostih na to računao, da ću prije uspjeti, ako
budem narav u naravi imitirao, te da ću kraćim putem do. svrhe doći, nego
da podjem duljim i umjetoijim, samo uvjetno jeftinijim putem,


U Uvali, kako sam spomenuo, počelo je tlo lošati, jer nije imalo toliko
zaštite, koliko prije. Prem je bilo dovoljno ´ nadstojnih i podstojuih stabala,
ipak nije bilo tlo dovoljno zaštićeno od sunca i izsušenja,´ jer krošnja istih
nije razvijala dovoljno lišća. S pomanjkanja lišća nije se unđomje^uila iztrošena
količina humusa, te je sbog slabe zaštite inače u podpunih sklopovih mahovinom
obrado iz tla vireće kamenje ogolilo. Ipak još nije bilo tlo tako ološilo,
da bi po njemu počela trava i svakojaki korov rasti — Zn mumljoni ´^vrlm
bilo je tlo ipak prikladnije, nego li tlo u najbolje sklopljenoj ^siiinl — Poznato