DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 370 —


spodarstvene zemlje, pak je stoga u stanju baš svojom ogromnom površinom
kroz komasaciju svoja zemljišta u jednu cijelost skupiti, a maloposjednike (seljake
— ratare) takodjer u jednu cijelost, —- Kako rekoh naprvo^ s v i 8 u
uvjeti ovdje, a do nas je da pristupimo k djelu. Za badava i mnoga koristna
stvar, ako ju mi koristnosnone upotrebimo i za naše
svrhe ne obratimo !


V. Zaključak.
Oovom kratkom razpravicom mislim, da sam bar donjekle smisao o komasaciji
zemljišta razjasnio.


Pa kao što nas je ova razprava sa jednom od važnih grana našega
gospodarstva upoznala, želim da se što češće sastajemo i narodno gospodarstvena
pitanja razpravljamo na čast gospodarske podružnice i procvat mile
domovine. Da će se ova moja ži´lja izpuniti, tvrdo sam uvjeren, jer imademo
vrijedni odbor, koji s ovom staro m pođružmcom koristno upravlja.


Crtice iz moje prakse.


Piše S. S—ac.


I.
Prije 11 godina svratila je moju pozornost njeka bukova šuma, t. j . stanje
riedko vidjeno, i posve abnormalno. — Šuma ta zove se „Uvala", izpod Žutelokve
n šumariji otočkoj. — Šuma bila je Čist bukvik, nu sad uslied prebornog
sjeka postala je nejednolika. Moju pazornost svratilo je bolestno stanje
te šume. I odrasla stabla i podstojna stabalca imala su izgled bolestnika. Kora
stabala je tamna, popucana i pokrita mahovinomj koja je i sa grana visjela.
I grane su kržljave i đielomice suhe. Listanje Je ne podpuno i prekinuto tako,
da je i tlo još vise mršaviti počelo, jer nije imalo dovoljno zaštite od izsušenja.
Bezdvojbeno je, da se ta šumska porastlina u tom stanju uzdržati nebi
mogla, nego bi, ako se i ne posječe, usahnula i tako svoj viek dovršila.
U koliko se je ta porastlina ticala ostalih šumskih odjela, ipak se je u
njih nalazila takodjer sama bakva, koja je po izgledu veoma zdravaj izvrstnog
prirasta i veoma dobre kakvoće.
Ovdje su dakle postojala u susjedstvu podpuna dva kontrasta, a na prvi
pogled od iste stojbine. Medjašni šumski odjeli jesu iznad te šumske čestice,
dakle i relativne i absolutno veće visine, nu ipak ne za toliko, da bi morale
tolike razlike nastati, — dotično, da bi tolike zaprieke vegetaciji uzsliediti
morale, a to s toga ne, što drugdje na isto tako nizkih položajih bukova šuma
krasno uspjeva.
Mene za ono doba nije zanimalo toliko da saznam iizioložke razloge tomu
pojavu, nego mi je bilo više stalo do toga, da se .pobriaim i nadjem način za