DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 316 —


znao, jer od mnogog pojasnog semena niklo je samo 30 komada, a od tih 30
oiuorićica očuvao je posie G godina saino jedan i to dosta zakržljali komad,
jer mu je baš vršni ogranak u donjem kraju neke gute dopao. I dopisnici ?aneićevi,
Kojima je omorikinog semena slao, potvrdili su, da je podizanje omorike
mnogo teže od podizanja drugih četinara. Kako su to seme sejali, na kakovo
tlo i kako su omorika podizali, nije nikakvo ni oudo, da su tako rezultate
dobijali, jer za podizanje šumskih biljaka treba i šumarskog znanja.


Što se fizičkih osobina omorike i njene upotrebe na tehničke celji tiče,
0 tome se još i dan danas malo znade. Kao gorivo i materijal za gradju omorika
zar neće da bude gore od smrče, ali upotrebljena kao čitavo drvo (na
katarke) kao da će biti korisnija od smrče i od jele za to, što joj je stablo sa
oporijeg rašćenja čvršće i što nije čvornovito, a jer je preko polovine golo i
ono malo grana, kojih u gornjem kraju ima, tanke su, te duboko u drvo ne
ulaze. I ove osobine kao da će da budu uzrok, što je omorika, koja je našemu
narodu od jadranskog mora do Dunava po imenu poznata, većinom iztrebljena


— po svoj prilici od Miečiča i samo se sačuvala u gdekojim teže pristupnim
krajevima Srbije i može biti Crne gore.*
I u stoiarstvu i strugarstvu omorikovo se drvo bolje upotrebljuje od
onoga od srodne joj smrče sa jače zbivenosti i čvrstoće. Strugari tvrde, da je
omorikovo drvo nešto osobito, a što so izrade tiče kažu, da je čvrstoće od čamovine
i iipovine.


Na svaki način biće u Srbiji još mnogo što šta odnosno šumskog drveća
i bilja nepoznato, sa čim ćemo se s vremenom ako bog da i upoznati, dok dobijemo
više stručno obrazovanih šumara, koji će moći po ovim zabitnim šumskim
krajevima u Srbiji mnoge interesantnosti svetu na vidik izneti.


U nadi, da će se moji poštovani kolege zadovoljiti sa ovim opisom o srpskom
specialitetu „Picea omoricaPančić", ostajem i u buduće spreman
na svaku stručnu uslugu, M. 0. Ličanin.


!!. Šume i šumarstvo u Srbiji


prof. šumarstva.


Tek U početku ovoga veka, kad se Srbija oslobodila od Turaka i njihove


age i begovi isterani, zemlja je u njoj pripala pravom svom gosDodaru, svome


starosedeocu i konačnome pobeditelju. Srbija je bik čisto stočarska zemlja;
ratarstvo je u njoj tada jedva podrmrivalo domaću potrebu, a za šumarstvo nije
se ni znaio,


Kad Je PacSid još god. 1872. po Crnoj gori putovao, nije naišao u» omoriku,
teK posije mu javj jedan njegov prijatelj, đa oraoriku Crnogorci znaj« i da raste na
Jezerima oko Durmitora, Omorika raato ^a silikatu, a Pančid se kretao po kaleifco, pa
za to je aije ni vidio. Ličanin.