DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 369 —


§. 6. Ižozimlju se ispod komasacije: kuće, kućišta i zem»
Ijišta spojena s kućištem, kao i gradilišta, vrtovi.voćnjaci
i t đ, Tiđimo dakle, đa pod komasaciju spadaju lih zemljišta
izva n sela . Samo pojedine rudine i hatari podvrženi su komasaciji.


§. 8. ustanovljuje tko ima pravo tražiti komasaciju.
Ovom ustanovom pružena Je prilika svakom posjedniku, da se izjavi za
ili proti komasaciji.
Većina posjednika kao i obća korist odlučuje za provađjanje komasacije,
a nikakovi parbeni postupak.


§. 15. nalaže, kako se procienjivati ima za ustanovljenje vriednosti zemljišta.


§. 17. Ova ustanova zajamčuje posjedniku, da neće premjestiti
svoj e selište , ili da mora bitno preurediti eielo svoje poljsk o gospodarstvo.
Kako se kod kamasacije postupati ima, razlaže odsjek II. i III rečenog
zakona.


Jedino ću napomenuti §. 63. Evo nam i glede troškova polakšice.


Troškovi komasacije predujmljivati će se izposebne


naklade župan, komasac. povjerenstva uz naknadni povratak
po interesentih-— Dapače može se prouzročeni trošak i u obrocih
povratiti.


Mislim slavna skupštino, da već nemože biti većih polakšica za gospodare
i ratare. Do njih je samih, da se ovim zakonom okoriste; jer i iiajbolji
zakon nevriedi, ako se koristno neupotrebi i neprovede.


Konačno mi je iztaknuti: Komasaciju provadjaju zaoto ođređjena povjerenstva
i to županijska (8) i 1 zemaljska, dočim se molba za komasaciju može
podnieti kod nadležne kr. kot oblasti.


IV, Kotar miholjači.


Kad sam sve ovo razložio, kušati ću sve gornje uzporediti sa našim kotarom.


Poznato je svakomu od nas, da je t e ž k o p r o v a d j a t i komasaciju
u brdovitihpredjelih. Razni položaj tla, njegova razna vrijednost,
udaljenost i t. d upliva mnogo na rad prigodom prociene i slaganja zemljišta.
Cijeli postupak se otegoćuje.


Kod nas ali svega toga neima.


Mi smo u ravnom položaju; naša zemljišta u pojedinih hatarih
imaju skoro jednu te istu vrijednost i položaj. Sve nam je po Bogu
prikladno udešeno, samo trebamo mi nastojati, da se time okoristimo.


U svim obćinama i selima dala bi se komasacija uz malen i troša k
brzo provesti, jer su svi uvjeti glede procjene, izmjere i slaganja zemljišta
ovdje.


I druga nam važna okolnost ide u prilog.


Dok u drugim kotarima imade više veleposjednika, mi imademo samo
jednoga, a to je naše slavno vlastelinstvo. Ono imade mnogo go