DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 368 —


znak, da se je već tada shvaćala gospodarstvena korist komasiranog zemljišta,


— Od kakove je ali važnosti istom sada komasirano semljište, nego li prije
50 godina ?
Od god. 1836,, kako je gore istaknuto, postoje zakon, ustanove glede
provadjaoja komasacije. To su sliedeće: Zak. hl. X. od god. 1836. §, 6. ođređjuje
sve shodno glede uređjenja zemljišta.


Zak. a. XIL od godine 1736= pod §. 19. izti6e postupak kod komasacije
zemljišta.


Do nedavna rabio se je cesarski patenat od 17. svibnja god. 1857. (drž.
zak. list god. 1857. kom. XXII br. 98.)- 0 komasacijali i novom dieljenju posjeda
govori obširno drugi odsjek istoga patenta. Isto tako naredba od ministarstva
nut. djela i pravosudja od 11. studenoga god. 1859. §. 26,


U novije vrieme stvoren je po hrvatskom zemaljskom saboru zak. Čl. V.
god. 1870., koji §, 2. govori o komasaciji zemljišta.


Vidimo, da više zakona govori o komasaciji zemljišta, ali kako je gore
navedeno, komasirano je kod nas jako malo. — Razlog biti će u tome, što se
komasacija zemljišta vezala o druga urbarska uređjenja, m pr. na segregaciju.
— Da je tomu tako, razabrati ćemo iz toga, što u Hrvatskoj imade
još dosta ne segregiranih šumskih objekta.


Drugi glavni razlog jest taj, što se je komasacija provadjala parbeni
m putem ; sudbeni postupak se zavlačio, ogromni troškovi su nastali,
pak je tako komasacija zemljišta zapela.


Pospješenju i što bržem provadjanju komasacije doskočeno je novim zakonom
od 26. svibnja 1891.


Promotrimo li novi zakon i k tomu provedbenu naredbu visoke kr. zem.
vlade, odjela za unutarnje poslove, od 8. listopada god. 1892. br. 37860. uviditi
ćemo, da je ovim zakonom pružena prilika? da se što
brže zemljišta k o m a s i r a j u. Do nas je ali samih, da se ovim zakonom
okoristimo.


Mnijem, da će svaki inteligentniji 61an ove podružnice nastojati, da se sa
ovim zakonom upozna ; a kada zakon poznao bude, moći će blagotvorno djelovati
međju pučanstvom.


Za to ću samo u kratko njekoje ustanove zakona priobćiti za upodpuniti
ovu razpravu, pošto mnijem, da će se svaki ćlan potruditi zakon pročitati.


§. 2. nam pobliže razlaže, što podpada komasaciji, t. j , tumači nam, da
pod komasaciju podpadajii lih gospodarstvene zemlje i s ovim spojeni
putevi, jarci i t. đ.


§. 5, daje nam sigurnost, da poslie komasacije svaki vlastnik dobije
zemljište u što užem spoju, jednoga položaja, površine i kakvoće, kao što
su bila zemljišta po vlastniku ustupljenja prije komasacije.


Evo ovom zak ustanovom osigurano je, da nitko neće kroz komasaciju
gubiti na vriednosti i površini zemlje. Zakon nas sam štiti, da prikraćeni nećemo
i ne možemo´-biti