DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 3G7 ~
Konačno, što je najprobitaCiiije kod komasiranog tla, prestaj u mnog e
pravde i papirnico radi poljske štete, s me ta EJ a posjeda,
p a š e i t. d.


Obćeoiti opis komasacije tia pokazuje nam sve koristi i probitke. Nadamo
se, da će svaki uviditi probitak komasiranog tla, pak da će i svaki
racionalni gospodar prioBiiti uz slaganje svojega raštrkanoga
zemljišta. —


IlSeljakratarikomasacija.


Mnogi naobraženi ekonom zazire od komasacije, a kako istom seljakratar?


Pošto je komasacionalna parnica bila uviek podignuta od strane vlastelinstva,
to su ratarski staleži govorili, a i sada govore: „Oteti će nam spaija
zemljo! Bolju će zemlju uzeti, a nas će metnuti u bare i ritove! — Takovi
i slični izrazi nješta su obična.


Istina, naš seljak ljubi svoju grudu zemlje, pak zato, ako dobije i bolj^
komad, misli da je prikraćen, jer nije na onom mjestu, gdje je
njegov djed i pradjed orao i kopao.


Prestati će i te predsude. Ovo su još tragovi prošlih vremena, t. j . iz
dobe kmetstva. Nu prosvjeta i škola dići će i našega seljaka. — Doći će vrieme,
da će se i naš seljak -— ratar uvjeriti o gospodarstvenoj koristi komasiranog
zemljišta. Inteligencija treba prednjačiti.


Važnost komasacije treba seljačtvu raztmnačiti, te stare ne temeljite i
bezkriepostne prigovore shodnim poučavanjom odstraniti.
Uviek nam mora biti pred očima, da komasacijom t. j . slaganjem raz


cijepkanog zemljišta ,,jSvatko mora dobiti svoje, a nitko ne smije
gubiti.
Zato prije komasiraaja zemljišta mota s:vaki posjednik dobiti
OBU vrijednost i Trst, koju je pr i je komasacije razštr kano zemljište
njegovo imalo i to m jetoom konaadii.


Uvažimo li sve činjenice, te sravnimo li sa probitcima 11 toč. L pređo


čenima, uvjeriti će se svaki gospodar, te i
seljak =- ratar, da u koma sirano
m zemjištu leži napredak i blagostanje kako pojedinca,
tako i cijelog sela i obćine, bio on malo ili veleposjednik.
III. Zakonodavstvo i komasacija.
Od kolike je važnosti komasacija zemljišta vidi se jasno od tud, što su
još prije 40—50 godina u starim urbarskim zakonima stavljene ustanove


glede provađjanja komasacije zemljišta.
Tako vidimo odredbu glede komasacije u zak. 61. YI. od god. 1836, u
§. 3. t. j . vidimo prve tragove zakonske ustanove glede komasacije. Ovo je