DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 362 —


divljač ili ju u gostioBah u jestvenicib na prodaju ponudi (§. 25.), kaznit će
se novčanom globom od 50 do 100 for. Divljač takovu valja ^aplieniti i prodati.


Gornja ustanova valja da se uporavi i proti onim prodavaocem iii kupcem,
koji nebi mogli izkazati (§. 26,) odakle im divljač, koju su ponudili na,
prodaju, ili ju kupili za preprodaju.


§. 54. Tko hotice svoga^ psa vodi lova radi na tuđja lovišta, ili za vremena
zabranjena zakonom (§. 14.) lovi lovnimi psi, kaznit će se globom od
50 do 100 for.


§. 55. Svi ostali prekršaji ovoga zakona kaznit će se globom od 5—25 for.


§. 56. Tko opetovano prekrši ustanove ovoga zakona, tomu će se novčana
globa za svaki slučaj podvostručiti- Globa nesmije u pojedinom slučaju
ipak prekoračiti iznosa od 300 for.


§, 57. Ako se proti komu podnese na jedan put tužba sbog više lovnih
prekršajali, valja mu globu odmjeriti prema najtežem prekršaju, a ostali prekršaji
imadu se uračunati kao okolnosti otegotne.


Tko u prekršaju zakona o lovu upotrebi bud članove svoje obitelji, bud
osobe živuće s njim u istom kućanstvu ili stojeće pod njegovim štitničtvom ili
skrbničtvom, bud svoje trgovačke ili obrtničke kalfe ili šegrte, bud svoju služinčad
ili težake, jamčiti će za globe, na koje budu te osobe osudjene.


§. 58. Utjerane novčane globe i utržci dobiveni za prodanu divljač (§.


53. ovoga zakona) teku u zakladu za promicanje gospodarskih svrhah kraljevinah
Hrvatske i Slavonije u smislu zakona od 25, rujna 1881. ,
Oduzeto oružje (§. 49,) valja učiniti ne uporabivim, te ga kao staro željezo
prodati na korist gorespomenute zaklade.
Od ntržka, koji se dobije od prodane divljači ili od prodanog oružja i od
utjeranih globah ide jedna trećina prijavitelju.
§. 59. Novčanu globu valja u osudi odmjeriti, bila ona ili ne bila
utjerivom.
Podjedno valja u osudi novčanu globu za slučaj neućerivosti pretvoriti u
kaznu prosta zatvora i to za svakih 5 forintih globe, posve ili djelomice neutjerive,
ima se dosuditi jedan dan prosta zatvora.


Zatvor ne smije neprekidno trajati preko tri mjeseca.
§ 60, Nadležna politička oblast dužna je, da postupa proti prekršiteljem
ovoga zakona ne samo na prijavu oštećenika, ili njegova osoblja, već i sama
ureda radi, ako je doznala za prekršaj.
§. 61. Za prekršaje ovoga zakona nadležna je u prvoj molbi kr. kotarska
oblast ili gradsko poglavarstvo, u čijem je području prekršaj počinjen.
Ako je prekršaj počinjen u području više kotarskih oblastih ili gradskih
poglavarstva, nadležna će biti ona kotarska oblast ili gradsko poglavarstvo,
kamo je prekršaj najprvo prijavljen.
§ G2. Počini li prekršaj više osobah zajednički^ Jamče solidarno za naknadu
štete.