DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 51     <-- 51 -->        PDF

" — ^61 — : ^


htjeli povriediti ili su sbilja povrieđili ta lovna prava, da neću nedužnoga krivo
tužiti ili osuninjičiti, da ću, koliko,mogu, priečiti svaku štetu, a poSinjeni već
kvar dojavljivati, procienjivati i po zakonu tražiti, da se naknadi, da se nikada
bez znanja i dozvole mojih gospodarah neću uklanjati svojim dužnostim, te đa
ću 0 povjerenu mi dobru uviek onako, kako valja, polagati račun.


Tako mi Bog pomogao/
§. 47. Nadzirači lova, vršeći svoju službu,, uživaju zaštitu ´zakona "poput
ostalih poglavarstvenih osobah i gradjanske straže.
Što po tom nadzirači loYa pozivom na službenu im zakletvu (§, 46) izkažu
0 ćinjenieah ili ob okolnostih tičućih se izvršivaoja.njihove službe imati će podpunu
moć dokaza.
§. 48, Svatko je dužan pokoriti se onomu, što zapriseženi nađziraS
lova, vršeći svoju.službu, odredi. S druge je strane nadzirao lova pod strogom
odgovornosti dužan ćuvati se, da se u ničem neogrieši o zakon.


Navlastito ne smije oružje, što ga nosi u službi, upotriebiti izim u slučaju
nuždne obrane.
Poglavje V.


Lovniprekršajiikazneim.


§. 49. Tko bez dozvole vlastnika ili zakupnika lova lovi u njihovu lovišta,
kazniti će se novčanom globom od 25 do 50 for., a ako lovi na konju ili noćju,
ili u branjevini ili zabranjenimi sredstvi, kazniti će se globom od 50 do 100
for. Povrh toga vlastni su ovlaštenici lova ili njihovi nadzirači, ako ga zateku
u činu, oduzeti mu ubijenu divljač, i oružje, kojim je lovio, te postrieljati lovne
pse, što ih je rabio za lov. Oduzeta je divljač svojinom vlastnika ili zakupnika
onoga lovišta, gdje je oduzeta, oduzeto pako oružje valja predati nadležnoj
kotarskoj oblasti, koja će s njim postupati po ustanovi §. 58. ovoga zakona.


Ako zvjerokradica, zatečen u lovu, zataji svoje ime, ili ako se pogibeljno
zaprieti onomu, koji ga je u činu zatekao, može ga ovaj uhititi i predati kot.
sudu ili ga prijaviti, da se proti njemu postupa po propisih kaznenoga zakona.


§. 60. Tko vlastniku ili zaijupnikn lova, ili onomu, koji lovi njegovom
dozvolom, neopravdano smeta u izvršivanju lova, ili ga napade, kaznit će se
novčanom globom od 25 do 50 for., a ogrieši li se ujedno i o ustanove kaznenoga
zakona, još će se povrh toga i kazneno progoniti.


§. 5L Tko lovi za lovostaje (§. 14. ovoga zakona), kaznit će se globom
od 50-100 for.


Istoj kazni podpada zakupnik lova, koji se učini krivcem prekršaja §. il .
ovoga zakona, ter se podjeđno ugovor sklopljen s njim o zakupu lova raziiešenim
proglašuje. /HA


§. 52. Tko mladu koristnu divljač hvata ili divju koristnu perad (§. 14.
ovoga´zakona) ili jaja njezina iz gnjezda vadi, kaznit će se globom od 25 do
50 for.


§. 53. Tko za lovostaje (§. 14. ovoga zakona) proda ili kupi koristnu