DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 360 —


Nezatraži li se naknada štete u spomenutom roku, odEosno propusti li


oštećeiiik tražiti ^procjenu, lagasne pravo na odštetu


§. 39, Kotarska oblast (gradsko poglavarstvo) treba da Bajprije pokuSa


nagodn stranakah. Ako li ovaj pokus ne uspije, obavit će ona Ba odoosnu


rajestu izvide, koji bi se ukasali potrebitimi, te prema njim i prema procjeni


štete, obavljenoj po vještaoih, odiu5iti koli o naknadi štete, toli o naknadi tro


škovah postupka.


§. 40. Politička postupajuća oblast može .naložiti obćinskomu načelniku


neka obavi izvide, potrebite na odnosnu mjestu i provede procjenu. 0 tom i


ob izvidih, napomenutih u §. 39., valja za dobe obavjestiti učestnike.


§. 41. Lovni vlastmik, koji bude osudjen na naknadu štete, dužan je u


pravilu naknaditi oštećenomu troškove, koji su mu trebali, da uspije svojom


tražbinom na odštetu. S druge pako strane dužan je tužitelj, bude li tražbinom


posve odbijen^ lovnomu ovlašteniku naknaditi troškove^ koji su mu trebali za


shodnu obranu.


U ostalom može oblast troškove razmjerno razdieliti, ako naknada štete


po njoj dosudjena neiznosi polovicu svote, što je ovlaštenik lova prije procjene


štete ponudio bio nagodbenim putem oštećeniku,


Poglavje 1Y.


OzaštitiloTa.


§. 42. Zakupnici obćinskih i vlastniei izlucenih privatnih lovištah moraju
radi nadzora nad lovom pod svojom odgovornosti namjestiti i kotarskoj oblasti
prijaviti izucene lovce, ili bar takove, koje politička oblast priznaje sposobnimi
za taj posao.


§. 43. Da se to učini, daje se sađanjim ovlaštenikom lova tromjesečan
rok, računajući od dana iza kako ovaj zakon stupi u kriepost.


Mine li taj rok bez uspjeha, tada ima kotarska oblast proti ovlaštenikom
privatnih lovištah upotriebiti primjereno prisilje, a proti zakupnikom lovištah
ima se postupati tako, da se zakupni odnošaj s njimi razrieši i lovište na njihovu
pogibelj i trošak iz nova u zakup dade.


§. 44. Nadzirači lova treba da su neporočna života i da su navršili 20,
godinu.


§. 45. Nadzirači lova dužni su u službi osim puške i lovačkoga noža nositi
na prsih okrugao štit od biele kovine, komu je obrub ponješto uzvišen, a
u sredini ima lovački rog od žute kovine,


Nadzirače lova valja da zaprisiže nadležna kr, kotarska oblast, te ih u
posebnoj bilježnici točno drži u evidenciji,


§. 46, Zakletva nađziračah koli privatnih, toli i obćinskih lovišta glasi;


„Kunem se Bogom, da ću uviek pomno i vierno nadrirati lovna prava,
đovjerena mojemu nadzoru, da ću bez obzira na osobe B duSno sve one prijavljivati
i ako uztreba po zakonu plieniti i uhititi, koji bi bad kojim načinom