DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 357 —


g) srne ciele goiine, srnjaci od 1. siecnja do 1. listopada;


h) zečevi od 15. siečnja do konca kolovoza;


i) tećriebi gluhani (veliki) i ruževci (mali tetriebi) od 1. lipnja do
posljednjega dana TeljačCe


j) tetriebke i raževice (male tetriebke) čitave godine;


k) Iještarke gluhe (jarebice) od 15. siecnja do lr>. kolovoza;


1) gajeteli od 15, siečoja do 1. rujna;


Hl) Jarebice gr i v nje od 15. sieciija do L rujna;


n) potrči veliki i mali (dropi i droplje) od 15, siečnja do 1. rujna;


o) trčk e od 15. prosinca do io. kolovoza;


p) divlje guske, patke svake vrsti, golubovi, ptice močvarice
i ptice vodarice od 15. veljače do 15. lipnja;


Q) šljuke i prepelice od 15. travnja do 1. kolovoza;


r) ptice pjevačice u svako doba.


Kao što lov zabranjuje se takodjer vaditi jaja i ptice iz gnjezdab. To je
slobodno samo vkstoikom i zakupnikom lova, koji trebaju ptičijili jajali za
umjetnu gojitbu divljači.
Prodaja živih gojetelab (fasaaah) dozvoljena je samo u svrhu razploda u
svako doba.


§. 15. Županijska oblast (gradsko poglavarstvo) može vlastnikom i zakupnikom
većih iovištah dozvoliti lov na srajake već od 1. travnja i to samo lov
vrebanjem. Divljač ovako ubijenu slobodno je prodaviti uz stege navedene u
§§ 25. i 26. ovoga zakona.


§. 16. Upravne oblasti imadu na to paziti, da vlastnici Iovištah divljač
prekoređno ne goje na štetu obće kulture, pa zato treba one, kod kojih se
opaža velik prirast divljači, pridržati, da ju razmjerno umanje.


U tu svrhu može zemaljska vlada od slučaja do slučaja izimno dozvoliti,
da se strieljaju i takove vrsti divljači, koje su u mislu ovoga zakona od
strieljanja posve izuzete.


§. 17. Zemaljska viada vlastna je na izvjestno vrieme posve zabraniti
ubijanje pojedinih vrstih divljači u predielih, gdje je uzgoj divljači veoma zanemaren,
ili gdje je odnosna vrst divljači riedka.


§. 18. Koristnu divljač slobodno je loviti samo puškom ili na konju,
rabeći lovne pse svake vrsti, a umjetno hvatanje koristne divljači dozvoljeno
je ovlašteniku lova ili njegovom pomoćnom osoblju samo u svrhu uzgoja te
divljači.


Patke moga se i mrežama hvatati.
Zabranjeno je loviti lovnimi psi od 15. siečnja do L listopada osim pasah
prepelicaraL-, kojimi je slobodno loviti u svako doba izim za lovostaje.
§. 19. Nitko nesmije hodati s puškom po tudjem lovištu osim po javnih
cestah i pi^tcvih.
§, 20. Nitko nesmije poći u potjera za divljači, koja je nastneljena u
vlastitom lovištu a utekla je u tudje lovište.