DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Jarncevmu, koja se ima pohraniti kod obćmskug ureda, slobodno je polo
žiti bud u gotovu novcu, bud u državnih papirih po burzovnonu tecaj´a, Kaniatij
što će jih nositi jamčevina, idu onoga, koji ju je položio.


Godišnja zakupnina vaija da se 30 danah prije svršetka svake zakupne
godine iinapred plati u obćinsku blagajnu.


Ako zakupnik nakon jednokratne opomene za 14 dana´n ne izpunte
svoje dužnosti, imadu se dotična lovišta odmah o njegova troska i na njegovu
pogil)elj dati javnom dražbom iznova u zakup i to samo na ono vrieme, za
koje su i ostala lovišta dotičnoga kotara dana u zakup,


§-9- Ako za dražbe ne bude za koje lovište nikakve ponude, valja da
dotično obćinsko pogkivarstvo dade to lovište upravljati po stručnjaeih. U
takovom lovištu obustavljen je svaki lov na koristnu divljač. Ako se za takovo
lovište javi zakupnik, ima se isto putem dražbe po propisa §. 8 u zakup dati.


Lovište se takovo nesmije dati u zakup na dulje, nego li što su dana u
zakup i druga lovišta istoga kotara.


Lovišta, koli privatni^, toli i obćinska, slobodno je dati u zakup samo
osobam neporočna života, osim toga izkljucuju se od zakupa i osobe, koje su
se botice ogriešile o ustanove §. li., 14., i 49., ovoga zakona.


Obćine kao takove ne mogu uzimati u zakup lovišta.


U skupni zakup može uzeti lovište najviše pet osobah.


§. 10, Produljenje lovnih iigovorah bez predhodue javne dražbe dopustivo
je sanio uz privolu obćinskoga zastupstva i to u prvoj polovici posljednje
zakupne godine
§, 11. Obćinska lovišta uzeta u zakup mogu se samo dozvolom kotarske
oblasti (gradskog poglavarstva) dati u podzakup.
Zakupnici obćinskih lovištah nesmiju nikomu za plaću ili drugu kakovu
odštetu izdavati lovne dozvolnice, koje bi ih ovlastile loviti po dotičnom lovištu.
§. 12. Godišnji čisti prihod obćinskih lovištah ide u obćin:sku blagajnu
te će se upotrebljivati za namirivanje obćinskih potrebah.
§. 13. Ijrbarske obćine imadu lovišta svoja, u koliko odgovaraju §. 2,
si, a), dati u zakup, a zakupnina ide u njihovu korist u obćin:sku blagajnu.


Poglavje IL


0 1 0 V 0 s t a j i i 0 1 o v i t b i.


§. 14. Sljedeće vrsti divljači De smiju se u vremenu niže naznačenom
Mti loviti, rdti hvatati, niti ubijati:


a) jelen i od 15- listopada do 1. srpnja;


b) kuSute od 1. siečnja do 15, listopada;


c) jeleni šaren ja ci (lanjci) od j . studono^n do 1. svj^nja:


d) košute šarenjice od L siocnja do L5, ii5^i)pada.


ej divlji jarci od 15. prosiiuta do 1. kolovoza;


f) d i V 0 ko z n eiele godine ;