DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— OĆO —


Obrazac A, k provedbenoj naredbi zakona o lova.


U sinislu §< 14. zakona o lovu za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju od


27. travnja 1893. obiiaroduje se ovim, da se u niže naznačenom vremenu ne-
KRiiju niti loviti, niti hvatati, niti ubijati sliedeće vrsti divljači:


a) jeleni od 15, listopada do 1. srpnja;


b) košute od L sieenja do 15. listopada;


c) jeleni šarenjaci (lanjci) od L studenoga do 1. srpnja;


d) košute šarenjice od 1. siečnja do 15. listopada;


e) divlji jarci od 15. prosinca do 1. kolovoza;


f) divokoze ciele godine ;


g) srne ciele godine, sriijaci od 1. siečnja do 1. listopada;


h) zečevi od 15. siečrija do konca kolovoza;


i) tetriebi gluliani (veliki) i ruževci (mali tetriebi) od i. lipnja do posliednjega
dana veljače;


j) tetriebke i ruževice (male tetriebke) čitave godine;


k) Iještarke gluhe (jarebice) od 15. siečnja do 15, kolovoza;


1) gnjeteli od 15. siečnja do L rujna;


m) jarebice grivnje od´15. siečnja do 1. rujna;


n) potrči veliki i mali (dropi i droplje) od 15. siečnja do 1. rujna;


o) trčke od 15. prosinca do 15. kolonoza;


p) divlje guske, patke svake vrsti, golubovi, ptice močvarice i ptice vodarice
od 15. veljače do 15. lipnja;


q) šljuke i prepelice od 15, travnja do 1. kolovoza;


r) ptice pjevačice u svako doba.


Kao što lov zabranjuje se takodjer vaditi jaja i ptice iz gnjezda. To je


slobodno sa^no vlastaikom i zakupnikom lova, koji trebaju ptičjih jajah za
umjetnu gojitbu divljači.
Prodaja živih gnjetelah (fazanah) dozvoljena je samo u svrhu razploda u
svako doba.
Zabrana ova lova ima se najstrožije obdržavati pod prietnjom kazuab,
ustanovljenih za prekršaj lovostaje u zakonu lovskom.


U