DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 42     <-- 42 -->        PDF

352


Obrazac B. k provedbenoj naredbi zakona o iovu.


I z k a z n i G a.


1. Ime v!astn>ka ili zakupnika lovišta,
od koga je primljena divljač.
2. Ime lovišta, od kuda potječe,
3. Broj i vrst divljaci*.
4. Dan, kada je izkaznica ii^đana.
5. Pođpis vlastnika ili zakupnika lovišta
ili upravitelja lovišta.
Podpis i pečat obćinskoga poglavarstva s potvrdom o istinitosti podpisa
vlastnika ili zakupnika lovišta.


/ Pci´.xt ^
V obć. pod. J


Ova izkaznica vriedi samo za osam danah.


Kod jelenah, zatim jde^sah eavoiijakah 1 si-u&h hnn, m oijol T»a2aaČUi