DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 351
Pod prostiru zć\t,vorom, aa koji se u t^luciiju iioućerivosii novčane globe
osudjuju prekršitelji lovsk<^ga zakona, ima se razumjevati jedria.-:tavni, ničim
pooštreni ili otežčard zat-vor.


Kada se koara prekršitelju ustanovah lovskoga zakona na temelju toga
zakona oduzme oružje, ima se svaki takav slučaj priobćiti fiuancijalnoi oblasti.
Upravne nadležne oblasti imadu proti prekrilite!) lova ne šarao u^lied prijave,
nego i ureda radi postupati.


Prema tomu dužne su one oružničtvu, občinskim strazarom, poljarom, iugarom
i t d. dati potrebite naputke radi pazke, da li obdržavaju ustanove
lovskoga zakona i da svaku proturednost, ili pojedini prekršaj lovski kotarskoj
oblasti prijave.


Zagoda kaznjivosti prekršajali lovskoga zakona nastane za tri mjeseca od
dana počinjena prekršaja, dakle ne od dana prijave, ili od dana, kada je ovlaštenik
ili oblast doznala za počinjeni prekršaj.


ad §. G6. do G9, CL XYL Novi zakon o lovu neiLa povratne moći, što
se tiče prekršajah, podnjenih za krieposti zak. čL XVIIL: 1870. o lovu^ nego
se imadu po ovom presuditi.