DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 349 -
ProcjeBitelji štetah, počinjenih vršenjem lova, mogu biti iste osobe, koje
se po 2akoBU o ponskoiii redarstve rabe za procjenitelje ŠteU-li,^ poćiiijesiih na
poljskom dobru i treba da imadu istu kvaiilikaciju, koju 2akon o poljskom redarstvu
traži od procjenitelj ah poljskih kvarovah.


§. 42 do 48 Čl. XIV. Kada zakupnici obćinskih i vlastnici privatnili lovii^tah
postavljaju Badziratelje lova, imade kotarska oblast paziti na to, da se namjeste
ti nadziratelji prema pravoj potrebi obzirom na obseg i uređjenje lovišta.


Osobito imati će oblast na to paziti, da se nedogadjaju kakove zloporabe
i obilaženja zakona, kao n. pr. da se kao nadzirateiji lova imenuju osobe, koje
to u istiuu nisu, nego su zakupni drugovi onoga, koji ib je tobož za nadziratelja
postavio,


Nadzirateiji lova, što ib po §-u 42. imadu nanijestiti zakupnici obćinskili
i vlastnici privatniji lovištab, imadu biti ili izučeoi lovci ili osobe, koje politička
oblast priznaje sposobnimi za taj posao.


Pod izučenimi lovci razumjevaju se osobe, koje su slušale kakav lovački
strukovni teSaJ i nakon toga položili izpit lovstva, ter proglašeni sposobnimi
za lovce.


Zemaljska vlada priđržaje si posebnom naredbom odrediti, što treba glede
ustrojenja i držanja takovih težajevah za lovce.
Nema li izučenih lovacah, mogu se za nadziratelje lova namjestiti i takove
osobe, koje politička oblast priznaje sposobnim! za nadzor nad lovom.


Te osobe netreba dakle da bulu izuceni, već inače praksom i izkustvom
u lovstvo dobro upućeni lovci. Mogu to biti i osobe, koje se inače nalaze u
službi lovovlastnika, kao lugari, špaai i t. d.


Priznanje sposobnosti ima se dotičnikom po njihovoj nadležnoj oblasti izdati
u formi dekreta, budi na njihovu vlastitu ili na molbu onih, koji ih za
nađzirače. lova namjestiti kane.


Pod političkimi oblastmi, koje tu sposobnost priznati im.adu, razumjevaju
se kotarske oblasti, a medju ovimi i ona kotarska oblast, kojoj se nadzirateiji
lova prijaviti imadu.


Da se komu uzmogne priznati sposobnost za nadziratelja lova, ima ko-^
tarska oblast, ako joj inače nije poznata sposobnost đotičnikova, dati ga izpitati
po kotarskom šumaru u prisutnosti predstojnika ili njegova zamjenika o
glavnih načelih razumna lovstva i glavnih ustanovah zakona o lovu.


Prijavljene nađzirače može kotarska oblast s važnih razlogah (kao n. pr.
pijanstvo, tielesne velike mane i t d.) i nepotvrditi, a nesmije ih potvrditi,
ako nemaju zakonom propisanu sposobnost (§. 44. zakona)^ navlastito neporočnost
života.


Ako sadanji vlastnik privatnoga, ili zakupnik obćinskoga lovišta u _ tromjesečnom
roku^ ustanovljenom u §-u 43. zakona o lovu, nenamjesti nadziratelja
lova, ima kotarska oblast proti vlastniku privatnoga lovišta upotnebiti
primjereno prisilje, pod kojim se razumjevaju globe, koje se imadu u slučaju
neuspjeha u sve to većem iznosu nametnuti.