DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 348 -


Ako kot. oblast dozvoli ovlašteniku lova, da smije metati otrov za tamaiijeiije
grabežljivaeali na izvjestr^ih iBJestih, ima to ona shodna načinom
oglasiti´ u okolici, da se zaprieči otrovaiije živine (svinjah), koja bi mogla


oiiaiBO dospjeti.


ad §." 25. i 26. ČL XIL Nadležna upravna oblast iiriati ee se shodnim
načinom obavješćivati, da li se u gostionah unaša u jestvenike i prodaje divljač
u vrierae, kad no je to §, 2r>. lovskoga zakona zabranjeno.


Srne, koje dolaze u promet uz stege, navedene u §-u 26. lov« zakona,
ne smiju biti iako rasparane, da se nebi mogao splol srne (srnjak ili ženka)
konstatovati.


Izkaznice, koje treba da ircadu prođavatelji divljati, imadu biti sastavljene
po priležećem obrazcu B.


ad §. 32—41. Č). XIIL Ovlaštenik lova dužan je vlastnikom zemljišta
naknaditi u pravilu svaku šteta, što ju počini divljač u poljskom dobru, nu
kod nekojih kulturab, navlastito voćnih, samo uvjetno, naime ako je vlastnik
zemljišta za obranu dotične kulture izveo uđesbe, kojimi razuman gospodar u
pravilu običaje štititi svoje te vrsti kulture.


Ovo treba da dokaže vlastnik zemljišta, koji traži naknadu štete.
Tako n. pr. kod voćnih kulturab imao bi vlastnik zemljišta dokazati, da
ih je proti zecovom. štitio, omotanjem, rabeći u tu svrhu trn, rogoza, slamu itd.


Kod žitka i inih poljskih plodinah, pa u vinogradih nije moguća takova
zaštita plodinah proti divljači, tu dakle nije dužan vlastnik dokazati , da je
izveo kakove obranbene udesbe.


Za svaku štetu, uzrokovanu lovom s divljači, ima se tražiti u nadležne
kotarske oblasti naknada najdulje za 14 danah od dana, kako je oštećenik
doznao za štetu.


Tko to propusti učiniti, gubi pravo na odštetu.


Ako je počinjena šteta u vinogradih, žitku ili inih plodinah, ima oštećenik
za dobe tražiti procjenu štete, naime tako, dok se još moga vidjeti tragovi
počinjene ntete.


Na temelju te prve procjene nedosudjuje se medjutim oštećeniku odšteta,
nego istom na temelju drugo procjene, koja se po §, 36. ima preduzeti za dobe
žetve, dotično berbe.


Pri toj procjeni ima se konstatovati, u koliko se razlikuje obseg štete,
nadjene kod prve procjene i sada kod druge.
S loga. je uputno, da se za obavu druge procjene, nebude li neođklonive
zaprieke, rabe procjenitelji, koji su i prvu procjenu ^^tate preduzeli.


Kotarska oblast, koja je nadležna za presuđjivanje štetalj. počinjenih vršenjem
lova, ima prije svega pokušati medju strankaj^ii mgoilu. Propusti li to
učiniti, onda taj propust ima za posljedi^-u ništetno´-i=t postupka, ter se ima do-
tičDi činovnik oblasti pridržati na not^eiije troskovuh po-4.apka.


Neuspije li pokušana nagodn, ima se to a /i?pisnika izrično konstatovati
i tek onda može se preduzeti dainje uredo^vanje rt ^nr.siu. §. 39 ´ov. zakona.