DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 37     <-- 37 -->        PDF

~ 347 ---


Zakupnino, lio ja dobiju urb. obćine za svoja lovi?^ta, prima upravim
obćina, u ćijem ye podničju uro. obćina nalazi, u svoju blagajiul, ali u´korist
urb. obćine, pa se za to taj novac ima kao tudji a evidenciji držati. Iz te zakupnine
imade se niedjutim plaćati tecivarina lovižta i iui trožkovi. kao ^:to
je navedeno u ;]. VII. glede prihoda zakupninskoga od loviStah upravnih obćinah.


ad §- 14, i 15. ČL IX. Lovostaja, ustanovljena %-oiii 14. na raznn divljač
ima se posebnimi titskanimi oglasi po obrazcu A. obnarodovati i pribiti na obć,
ured, da ju svatko vidjeti može„


U slufajn, da koji vlastnik ili zakupnik većih lovištah zamoli u žup,
oblasti dozYola, da siuije već od 1. travnja loviti srojake vrebanjem, imadu se
Q toj molbi sashišatf prije i susjedni vlastnici i zakupnici lovištah. Ako ovi zatraženoj
dosvoli temeljito prigovore, dozvola se ima uzkratiti. U svakom slučaju
dozvoljen je nezadovoljnoj stranci utok na zem= vladu proti odluci župan.
obasti.


Da se koje lovište može smatrati većim, nuždo je, da ima bar 1000 katast.
jutarah, nu pri tom je nuždno, da taj kompleks bude neprekinut kod privatnih
lovištah, {§. 2.)


Dozvolu tu mogu osim vlastnikah tražiti zakupnici kako privatnih, tako
i obćinsbih lovištah.


ad §. 16. Ci. X. Ako zemaljska vlada u slučaju, da umanji prekoredno u
kojem lovišta uzgojenu divljač., iznimno hoće da dozvoli, da se strieijaju i ta*
kove vrsti divljači, koje su po lovskom zakonu posve izuzete od strieljanja,
ima ona predhodno saslušati o tom sve interessente, kao i vlastnike i zakupnike
privatnih lovištah, obćinska poglavarstva i zakupnike obć. lovištah, nadalje
vlastnike i zakupnike lovištah, graničećih s takovim lovištem, gdje ima prekoredno
uzgojene divljači. Osim toga imadu se o tom saslušati i obćinska poglavarstva^
u čijem se području sada spomenuti interesenti, dotično lovišta nalaze,
nadležna kotarska, ter žup. oblast.


ad §. 21., 22.J 23, i 24. Čl. XL Tko si želi odrediti zviernjak za držanje
divljih svinjah,^ dužan ga je valjano ograditi, da bude siguran proti provali
ograde.


Tko si je sagradio takov zvierinjak, ima to prijaviti nadležnoj kot. oblasti,
koja će na trošak vlastnika zvierinjaka po gradjevnom vještaku dati izviditi,
da li je zvierinjak valjano ogradjen i tek poslije toga smjesti će dotičaik u
njeg divlje svinje napustiti.


Kot. oblast ima po potrebi i svojoj uvidjavnosti radi zapriečenja štetah
u poljskom dobru i radi osobne sigurnosti nadgledati dati zvieritijake svoga
područja 5 da li su od provale sigurni.


Crnu divljač, zatečenu izvan zvierinjaka, zatim vuke, medjede i ostale
grabežljivce, smije doduše svatko ubiti, ali ih si nesmije prisvojiti, nego ih
mora ostaviti ovlašteniku lova, čije su vlastničtvo. Usuprot nagrada (taglia) za
ubitu grabežljivu zvjerad pripada onomu, tko ju je ubio u smislu postojećih o
tom naredabah.