DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 344 —


Gdje bi se koje lovište po položaja svom ticalo tvrdjave ili utvrđah, imati
će oblast (gradsko poglavarstvo, kot. oblast) kod razraedjivanja lovišta, bilo
privatno ili obćinsko, staviti se u sporazumak sa zapovjedničtvom dotične tvrdjave
ili utvrde, ter s istiiu ustanoviti nieđju lovišta.


Cl. IV. Postupajuća oblast insa pri razdielenju obćinskih lovištah paziti
m to. da svako lovište ima bar propisani minimum površine od 1000 katastralnih
jutarah.


G. U slučaju, da privatna lovišta zapremaju u obsegu jedne upravne
obćine tolik prostor, da za obć, lovište neostane ni 1000 katastr. jutarah, u
tom slučaju ima kot. oblast aajbližjemu vlastniku privatnoga lovišta taj obeioski
kompleks u zakup poauditi. Neće li ovaj, da taj lovištni prostor u zakup uzme,
ima se zakup ponuditi vlastniku privatnoga lovišta, koji je posle onoga prvoga
iiajbližji upitnomu kompleksu.
Eventualno imade se ta ponuda staviti svakomu pojedinomu vlastniku
priviitnoga lovišta u obsegu upravne obćine, gdje se nalazi obćinsko lovište
s površinom manjom od 1000 jutarah.


Ako nijedan vlastnik privatnoga lovišta neće da uzme u zakup to lovište,
tada se ima ono dati u zakup načinom, naznačenim u §. 7. lovnoga zakona.
ĆL V. Dražba obćinskih lovištali ima se razpisati četiri mjeseca a obdržati
tri mjeseca prije izminuća prijašnjega zakupuoga ugovora.


Način, kako se ima oglasiti dražbeni rok, ustanovljuje alin. 2. §. 7. zakona.
U dražbeni oglas ima se svakako uvrstid površina lovišta i obćine, u
kojoj leži trajanje zakupa, iznos jamčevine, način plaćanja zakupnine, i uvjet
neporočnosti u onoga, koji želi uzeti obć. lovište u zakup i napokon uvjet, da
će dostalac dužan biti što više tamaniti zvjerad i ptice, škodljive koristnoj
divljači


ad §, 7. i 8, 0 dražbi, koja biva ustmeno u uredu nadležae kotarske
oblasti, ima izaslardk oblasti načiniti zap snik, u koji se ima uvrstiti sav tečaj
dražbe, napose u kojem se im.adu navesti svi učestnici dražbe, sve stavljene
ponude, položene jamčevine s naznakom vrieđnosti i polučeni konačni uspjeh.


Učestvovati u dražbi obć. lovišta može samo onaj, koji prije započetka
dražbe položi u ruke izaslanika kot. oblasti propisanu jamčevinu, koja se sastoji
od 50% izkiične ciene.


Ta izslična ciena ima se ustanoviti prigodom zaokruženja obćinskih lovištab
(§. 5. zakona), ter se o toj cieni imadu saslušati pri dotičnom zaokruženju
sudjelujuća obć, poglavarstva i navlastiti stručnjaci. Ima se u obzir uzetj
faktično stanje lova u dotičnom lovištu, uzgojne prilike divljači, unosniji ili
slabiji promet s divljači, štete, što ih na divljači či´ne zvjerokradice i zvjeri,
investicije, koje se nuždnimi i koristnimi ukazuju i t, d. Prema tin^ okohiostim
treba, nastojati, da se ciena lovištu pravedno ustanovi jednakim obzirom na
zakupnika lovišta i na interes obćine,


UstaTiovljenje izkiične ciene ima Be uvrstiti a zapisnik, sastavljen usljed
predazetog i/.viiia radi zaokruženja obćinskih lovištali, tor :^o ima ujedno i
potanko obra´/.ložiti.