DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 342 —


oblasti (grad, poglavarstva) u čijem podruSju odBOsni kompleks leži, da IBB se
taj izluči kao posebno zemljište.
Ta molba može se učiaiti iistmeno, ili pismeno, nu u jednom i drugom
slučaju mora molitelj dokazati:
a) da je viastnik zemljištnoga kompleksa, koj želi, da mu se izluči za
posebno lovište i
b) izvadkom iz katastralnih mapah, da ima u neprekinutom spoju propisanu
površinu zemljištnu od najmanje 400 katastr. jutarah.


U onom slučaju, ako zemljišta kojeg posjednika sižu u više kotarah, pa
je zamoljena iziučba u one kotarske oblasti, u čijem je području najveći dio
odnosnoga kompleksa, ima ta kotarska oblast prije svega točno konstatovati,
da li se doista u njezinu području nalazi najveći dio lovištnoga kompleksa i
ako se je o tom nedvojbeno uvjerila, može dalje postupati. U protivnom slučaju
ima ustupiti molbu onoj kotarskoj oblasti, u čijem se području faktično
nalazi najveći dio kompleksa.


Ovoj kot. oblasti pripada daljnje uredovanje u poslu izlučeaja privatnoga
lovišta i oblastnoga nadzora u smislu lovskoga zakona.
Ta oblast imade, kada se radi o izlučenju privatnih lovištab, preduzeti izvid
na licu mjesta, da se uvjeri o neprukidnosti propisanoga zakonom kompleksa.


Prije toga izviđa imade se putem obćinskih poglavarstvah. oglasiti u onih
poreznih obćinah, gdje se nalazi upitni kompleks, da je taj i taj posjednik
zamolio izlučenje posebnoga lovišta^ pa da se pozivaju k izvidu svi, koji bi
imali prigovorah budi proti neprekidnosti zemljištnoga spoja, budi ine vrsti
prigovorah, da ih pri izvidu priobće izaslaniku oblasti, koji će te prigovore u
zapisnik uvrstiti i o njih izviestiti svojoj oblasti, koja će o tih prigovorih odlučiti
u I. molbi, izdajuć riešenje o molbi za izlučbu posebnoga lovišta.


Nebude li nikakoTih prigovorah i pošto se je uvjerila oblast, da postoje
svi zakoniti uvjeti za izlučbu privatnoga lovišta, izdati će postupaj aća oblast
odluku, kojom se iziučba lovišta dozvoljuje i odrediti će istodobno, da se granice
lovišta po potrebi prama susjednim ili obćinskim lovištima stupovi, providjenimi
napisom „privatno lovište N. N/´, označe.


Granice posebnoga lovišta treba da su opisane i u zapisniku, sastavljenom
0 izvidu posebnog lovišta.


U slučaju, gdje su proti izlučenju kojeg lovišta podignuti prigovori, ima
se s tim označenjem granicah lovišta počekati dotle, ^ dok nebudu ti prigovori
pravomoćno riešeni.


Odluku svoju, kojom se dozvoljuje komu posjedniku iziučba privatnoga
lovišta, sezajućega u više kotarah, ima postupajuća oblast priobćiti svim kotarskim
oblastim, u čijem se području đielovi toga lovišta nalaze i treba u
odluci da točno naznači površinu diela, koji odpada na pojedinu oblast.


Oblasti, u čijem se području nalazi najveći dio posebnoga lovišta i koja
je izlučbu dozvolila, pripada nadzor nad ukupnim, lovištem i sve dispozicije,
sffijerajuće na očuvanje i razumno uzdržavanje lovišta, dotično lova u tom lo