DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 31     <-- 31 -->        PDF

-" 341


Majska buba n stadiju lićinke´ osobito oštećuje presadnice, pošto odraslom´
podmladku ona nije u stanju naškoditi. Medjutim u stanju imago (kao savršen
zareznik) bušenjem lišća ooa oštećuje i presadnice i podmladak.


Korožder Mjclopbulus piniperda leže se i izvađja pod, korom starih izumirućili
borova, a u stadiju imago nagriza srčinu ovršnih Ijetorasta i upresadnicah
i u podmladku.. ,


Uslied silnog razmnoženja zareznika obći razvitak i napredak §um- gospodarenja
može. biti podvrgnut raznim promjenam. Sredstva^ koja se neobhodno
preduzeti moraju u slučaju, ako se zarezaiei pojave često, vrlo su skupa, te
njihova uporaba veoma umanjuje rentu i dohodak šume. Kad kad opet sbog
silnog opustošenja koroždera i mnogih opasnih štetocinitelja mora se sječi velika
površina šume, što ima tu posljedicu, da. se ciene drva snize. Napokon
često se događjaju i takovi slučajevi, da se sbog napadanja zareznika moraju
posječi oni šumski djelo vi, koje po gospodarstvenoj osnovi ne dolaze pod sječu
u toj godini, a na protiv, da se zadrže ne posječeni oni djelo vi, koji bi prema
gospodarstvenoj osnovi valjalo posječi baš u toj godini.


Naredba


bana kraljevinab. Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 10. lipnja
1893. br. 28.625.


0 provedbi ssakoaa od 27. travnja 1893. o lovu ^a kraljevine Hrvatsku i´Slavoniju
(Sbomika br. 36. god- 1893.).


ađ § 1—3. Čl L Pravo lova mogu po zakonu vršiti samo upravne občine
i vlastnici zemljištah, nu ovi potonji samo uvjetno, naime onda, ako posjeduju
zamijište od najmanje 400 katastralnih jutarah (jutro po 1600D hvt)
u spojenom, dakle neprekinutom kompleksu.


Ta neprekidnost kompleksa sastoji se u tom, da se može sjedne zem-
Ijištne čestice doći do druge, neprelazeć preko tudjega zemljišta.


U smislu § 3. zakona nesmatra se prekinućem zemljištnoga kompleksa,
ako krozanj idu javne ceste, željeznice, vode i slični predmeti, pod kojimi se
imadu razumjevati razne gospodarske i inđustrijalne udesbe, kao n. pr, kanali
svake vrsti, nasipi, spuzaljke za drva itd.


Javni poljski putevi, kao ni javne ceste, a tako isto ni servitutni putevi,
kojimi se služe samo stanoviti mjedjašBi posjednici, ako presjecaju zemljište,
neprekidaju dotični zemljištni kompleks.


ad § 4. ČL II. Tko želi imati posebno svoje lovište na spojenom kompleksu
od najmanje 400 ralih, mora zamoliti propisanim načinom u kourske